SMC - Examination

Anmälan är stängd.


Examination 2024
Läs noga igenom - anmälan längst ner på sidan.Det kommer att finnas två tillfällen för examination och kompetensutbildning av aspiranter.
Dessa hålls i
Kristianstad den 31 maj - 2 juni med ankomst den 30 Maj
Rörken, Uppsala 30 aug - 1 sept med ankomst den 29 aug

Här kan du anmäla dig till Kristianstad.

Vid frågor kontakta

Pelle Randau 073 3128398

pellerandau@gmail.com

Staffan Nordin 070 669 77 27

staffan.nordin@svmc.se


Kristianstad den 31-2 Maj- juni med ankomst den 30 Maj

Du som anmäler dig ska först ha pratat med din MCT/KUA och fått klartecken att du är redo för examination.

Sista anmälningsdag är 26 april för Kristianstad.

Alla avbokningar efter den 26 april kommer att debiteras till distriktet.
Det blir en kostnad för SMC med sena avbokningar som vi inte kommer ifrån.

Om du missat anmälan, kontakta Staffan Nordin

Samlad information om examinationen finns på info

Det är SMC:s mål att genom likriktning av instruktörsutbildningen hålla en hög och jämn kvalitet på våra kurser.  
Som instruktör har du rätt att utbilda deltagare på grundutbildningar - det vi kallar Grundkurser. Det gäller även GK Knix på exempelvis Gocartbanor  samt fortbildning på storbana. 
Det kommer även att vara med en liten grusdel förutom säkerhetskontroll, Knix/kurvteknik, manövergård och broms. Grusdelen handlar om att ni ska få känna på varierat underlag. 

 

Alternativ 1: Kompetensutbildning för nya aspiranter

För att vara med på kompetensutbildning ska du vara Instruktöraspirant.
Det är praktisk och teoretisk utbildning i SMC:s kurskoncept. Målet efter kursen är att du ska åka hem och delta i kurser som aspirant i ditt eller andra distrikt. Du ansvarar alltså för din egen aspirantpraktik. Till nästa examinations tillfälle kan du anmäla dig för examination.

Alternativ 2: Kompetensutbildning med examination

För att vara med på kompetensutbildning med examination ska du sedan tidigare vara aspirant och ha hållit SMC kurser eller gått som aspirant på SMC:s kurser.
Du är med på den praktiska och teoretiska utbildningsdelen i SMC:s kurskoncept R&R3 som följs upp med examination.

 

Allmän information 

Samling och boende är på Åhus Resort
Vi kommer att bo i dubbelrum, så ange gärna vem du vill dela rum med. 

Vi inleder examinationen veckorna före med 4 Zoom möten Där ni får information kring varje moment och är en hjälp inför examinationen samt för er som ska gå kurs se vad dagarna kommer att innehålla. 

För de som anländer på torsdag kväll håller vi inskrivningen öppen ca  klockan 19.00-21.00. Se schema för exakta tider. De som kommer senare samt anländer tidigt fredag morgon är inskrivningen öppen på övningsområdet innan kursstart, tider kommer i schema. Inskrivning och säkerhetskontrollen skall vara klara innan kursstart fredag morgon. Körning kommer att ske på ett övningsområde och på allmän väg. Vi räknar med att vara klara senast 16.00 på söndagen.

Körningen består av tre huvuddelar: kurvtagning, bromsövningar och manövergård på asfalt samt en prova på grusdel. Alla delmomenten handlar om att se dina kunskaper i rollen som instruktör och hantering av motorcykel och trafikkoppling. Det kommer att ges tillfällen för att diskutera de vanligaste felen samt att träna på att instruera. Till er som ska examineras, körningen ingår i din examination, alltså ingen utbildning i att hantera motorcykel. 

 

Krav på dig som anmäler dig till examination! 
Vi vill ha dig som har goda kunskaper att kunna hantera en motorcykel. Du skall vara kapabel till att hålla presentation/information för en stor eller liten grupp. Du ska kunna förbereda och genomföra teoretiskt och praktiskt en Kurvkurs, Manövergård samt Bromsövning. 
Du ska ha en motorcykel med dig! En säkerhetskontroll kommer att genomföras på din motorcykel som måste vara i bra skick när du kommer. Om du skall bli instruktör ska du själv vara ett gott föredöme!
 


Hemläxa.

Vi vill att du förbereder en presentation av dig själv innehållande: Namn, motorcykel, fritidsintressen, var du bor, ett MC minne och om det är något mer du vill dela med dig av får du naturligtvis göra det. Presentationen skall vara max 3 - 4 minuter lång. 

Litteratur som skall läsas inför examinationen är: Full Kontroll och Bra Tänkt, SMC Grundboken Råd & Riktlinjer version.3, SMC Kurvkurs Råd & Riktlinjer version 3. 
Ni hittar dem här 

 

Kostnad 
OBS! SMC står inte för middag torsdag kväll. 
SMC står för mat under fredag till söndag, boende och kurskostnaden. Reseersättning får du till och från kursen. Distriktet betalar en avgift för varje deltagare.

 

Välkommen  
Önskar Examinationsgruppen 


Anmälan stängd

För frågor kontakta Staffan Nordin
staffan.nordin@svmc.se