Grundkurs

Grundkursen innehåller grundläggande körteknik. Det är den kortaste och enklaste varianten av våra fortbildningar.

Du får träna fordonskontroll, bromsteknik och riskmoment vid körning i trafik. I samtliga övningar ska fokus ligga på självinsikt och övningarna ska kopplas till körning i trafik.

SMC har tidigare inte tagit betalt för grundkurser. Tyvärr har våra bidrag minskat och därför tar flera distrikt nu ut en självkostnadsavgift. Var kurserna går i sommar och vad de kommer att kosta hittar du genom att besöka ditt distrikt.

De flesta grundkurserna finns även på denna sida

Foto: galnedansken.com