Stegutbildningen 1-4

Inom alla broms- och kurvkurser (BKK), följer vi en 4-stegsutbildning. Du genomför ett steg per kursdag.

Har du genomfört ett steg väljer du själv att gå vidare med nästa steg eller gå om samma steg igen. Alla som går våra kurser börjar med steg 1, och kan sen bygga på med valfritt antal steg. Stegen gäller i två år. Har du inte genomfört något steg på två år börjar du med steg 1.

Inom varje steg, 1 - 4, finns hastighetsgrupper från lugn till snabb. Detta för att du ska känna dig trygg i ditt eget tempo. Du anger vid anmälan vilket steg och vilken hastighetsgrupp du önskar delta i. 

Steg 1, Motorcykeln

I detta steg får deltagaren lära sig hur reglagen påverkar motorcykeln.

 Praktik

Gaskontroll, Använd gasen mjukt och börja ge gas tidigt i en kurva

 •     Bättre grepp och stabilitet
 •     Undanmanöver
 •     Kortare bromssträcka
 •     Ökad stabilitet

Motstyrning, Gör deltagarna varse om att de använder motstyrning, tryck på inre styrhalvan

Broms, Högfartsbroms med fokus på körställning, ansättning och blick

Mjuka värden

 • Grundläggande reflektionsövning kring riskmedvetenhet, självkännedom och attityder

 

Steg 2, Vägen 

detta steg får deltagarna lära sig att nyttja vägen/banan och anpassa sin körteknik

till rådande förhållanden.

Praktik

 Blick, aktiv blickstyrning

 • Upptäcka faror i tid
 • Framförhållning i körningen
 • Ser bättre genom en kurva med sen svängpunkt
 • Syns bättre i en kurva
 • Ger bättre marginaler i utgången av kurvan
 • Svårt att göra undanmanöver om man ”hänger”
 • Bättre stabilitet och grepp om MC:n är mer upprätt

Svängpunkt, tidig och sen svängpunkt

Körställning, kroppsförflyttning

Mjuka värden

 • Interaktivt seminarium ang. potentiella risksituationer

 

Steg 3, Människan

I detta steg får deltagaren lära sig hur de kan använda sina sinnen på ett mer aktivt sätt i sin MC-körning.

Praktik

 Avslappnad körställning, lös i armar och förankrar sig med knän och ben på MC:n

 • Minskar utmattning
 • Ger bättre känsla för vad MC:n gör
 • Lättare att planera körningen
 • Upptäcker faror tidigare
 • Ökad självkännedom

Bredblick, periferi och fokus seende och hur dessa kan användas

Överlevnadsreaktioner, återkoppla till Steg 1 övningar; Gaskontroll, Motstyrning och Broms

Mjuka värden

 • Människans överlevnadsreaktioner

 

Steg 4, Individuell coaching

I detta steg får deltagaren utveckla en individuell studieplan för att identifiera dennes svaga punkter, så väl praktiskt som teoretiskt.

Praktik

 Individuell coaching efter deltagarens behov

Mjuka värden

 • Interaktiva individanpassade diskussioner ang. riskmedvetenhet, självkännedom och attityder