Kvalitetscertifierad fortbildning

Under november 2018 blev SMC Schools fortbildning godkänd av tyska DVR. Det betyder att kurserna har fått MC-tillverkarnas kvalitetsstämpel ”European Motorcycle Training Quality Label”. SMC har bedrivit frivillig fortbildning för motorcyklister under 45 år och är världsledande på området. SMC är den enda utbildaren i Norden som certifierat sin MC-utbildning.

SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15 000 deltagarplatser. Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner, utvecklat kursplaner och hela koncept och sedan översatt detta till engelska inför certifieringen. Till största delen har detta bekostats av medlems- och deltagaravgifter.

Alla instruktörer i SMC School har utbildats utifrån det gemensamma kurskonceptet för att ge en likvärdig plattform i hela landet. För varje kurstyp finns separata riktlinjer. Samtliga kurskoncept i SMC School har nu certifierats.

Kvalitetsstämpeln betyder att våra deltagare kan känna sig trygga i att gå på kurs med SMC School. Allt material finns på hemsidan och kurserna genomförs på samma sätt över hela landet. Kurserna erbjuds SMC-medlemmar till självkostnadspris. SMC lägger omkring två miljoner kronor per år på kursverksamheten. 

MC-tillverkarna i Europa startade tillsammans med den tyska organisationen Deutscher Verkherssicherhetsrat, DVR en certifieringsmodell för MC-fortbildning för två år sedan. SMC är hittills den enda MC-utbildaren i Sverige som certifierats. 

SMC Schools kursdokument
Om European Motorcycle Training Quality Label
Om DVR: www.dvr.de/