Interna kurser

SMC har cirka 70.000 medlemmar. Av dessa är tusentals engagerande ideellt på olika sätt. På SMC:s kansli jobbar elva personer och på medlemstidningen MC-Folket jobbar fyra personer. Utöver det har vi årligen cirka 1300 personer i vårt lönesystem - för exempelvis reseersättningar och utlägg.
Inom distrikten och på central nivå genomförs årligen många internutbildningar och fortbildningar för de ideellt engagerade i SMC. Allt från instruktörsutbildningar, ekonomiutbildningar och kurser i styrelseteknik till hjärt-lungräddning, MC-mekning och trafikpolitiska ämnen. Håll koll i ditt distrikt om det finns kurser som du kan gå.

Årligen genomförs en stor konferenshelg där en del av förtroendevalda och aktiva i verksamheten deltar i olika kurser och seminarier. Denna konferenshelg arrangeras av SMC centralt men distrikten avgör vilka som ska delta. Runt 200 personer samlas och diskuterar, planerar och byter erfarenheter samt forbildas inom olika områden.
Här kan du läsa mer om konferenshelgen och vad representanter i ditt distrikt kommer att medverka samt hur du själv kan engagera dig i SMC? Det finns måga sätt att göra det på engagera dig i SMC!