SMC - Gruskompetensutbildning 2024

Gruskompetensutbildning 27 april - 30 april 2024
ANMÄLAN STÄNGDFör att benämnas Grusinstruktör så måste du vara certifierad instruktör och under SMCs gruskompetensutbildning erlagt prov med godkänt resultat. Även som instruktörsaspirant kan man erlägga prov men får då inte tillgodoräkna sig gruskompetensen innan man genomfört godkänd instruktörsexaminering.

Lördag 27 april - tisdag 30 april kör vi 2024 års officiella SMC gruskompetensutbildning för SMC instruktörer/instruktörsaspiranter i Rosersberg (5 km söder om Arlanda).

Här finns det två alternativ att välja på beroende på om man är ny som SMC Instruktör/Instruktörsaspirant, eller om man har gått som grusaspirant och vill bli prövad som grusinstruktör.

Alternativ 1: Gruskompetensutbildning för instruktörer/aspiranter

För att vara med på gruskompetensutbildning ska du vara SMC instruktör eller Instruktörsaspirant.
Det är praktisk och teoretisk utbildning i SMC:s gruskurskoncept.  Målet efter kursen är att du ska åka hem och delta i gruskurser som grusaspirant i ditt eller andra distrikt. Du ansvarar alltså för din egen aspirantpraktik. Till nästa års grusutbildning kan du sedan anmäla dig för prövning i gruskompetens.

Alternativ 2: gruskompetensutbildning med prov

För att vara med på gruskompetensutbildning med prov ska du sedan tidigare vara grusaspirant och ha hållit SMC gruskurser eller gått som aspirant på SMC:s gruskurser.
Du är med på den praktiska och teoretiska utbildningsdelen i SMC:s gruskurskoncept som följs upp med ett prov. (Det som tidigare benämndes grusinstruktörsexaminering)

Övrig kursinformation:

Ang covid-19: De flesta restriktioner är borttagna men vi följer myndigheters beslut och rekommendationer.  

Precis som på våra gruskurser för deltagare vänder sig den här utbildningen till alla SMC instruktörer och aspiranter som kör alla typer av hojar.

Nivå 1L och Nivå 1 är för förare av all typer av MC.
Nivå 2 och 3 riktar sig övningarna i första hand till förare med offroad/äventyrshoj.

Respektive distrikt kommer att debiteras 2 250:- för ditt deltagande och du måste själv få kostnaden godkänd av distriktet innan anmälan. Om du vill betala själv gör du upp det med ditt distrikt, fakturan för kursen går till distriktet.

Som deltagare får du milersättning från SMC riks för resa till och från kursen, samåkning förutsätts i möjligaste mån.

Boende och hålltider för helgen är gemensamt, se information och preliminärt schema nedan.

Teamsmöten

Lördag 27 april - tisdag 30 april på polisens övningsplats, Rosersberg  
Boende är på Tre Rosor vid polisens övningsplats Rosersberg. 


Hålltider, OBS! preliminärt schema, Kan komma ändras.

Fredag 26 april
Ankomst och incheckning 15.00 - 21.00
Inga måltider eller aktivitet. Vid senare ankomst finns nycklar i nyckelskåp.

Lördag 27 april
Incheckning 07.00 - 07.30 (för de som kommer sent)
Ca: 07.00 Frukost
Ca: 08.00 Uppsutten och klar att köra, körövningar,
Ca: 12.00 Lunch
Ca: 13.30 körövningar
Ca: 17.30 Middag.

Söndag 28 april
Ca: 07.00 Frukost
Ca: 08.00 Uppsutten och klar att köra, körövningar,
Ca: 12.00 Lunch
Ca: 13.30 Fortsättning körövningar.
Ca: 17.30 Middag

Måndag 29 april
Ca: 07.00 Frukost
Ca: 08.00 Uppsutten och klar att köra, körövningar,
Ca: 12.00 Lunch
Ca: 13.30 Fortsättning körövningar.
Ca: 17.30 Middag

Tisdag 30 april
Ca: 07.00 Frukost
Ca: 08.00 Uppsutten och klar att köra.
Ca: 12.30 Lunch och avslutning. Mer info kommer.

Middag ingår inte tisdag. 

Frågor besvaras på: 
email: grus-info@smcgrus.se


Anmälan stängd - Panering för 2025 är igång.