Avbeställningsskydd, gäller vid sjukdom

SMC erbjuder avbeställningsskydd inbakat i anmälningsavgiften. Gäller sjukdom och personskada.
Avbeställningsskyddet sköts av SMC och alla som använder sig av det anmäler detta till SMC.

Villkor

Avgiftsbetalning
Samtidigt som inbetalning av anmälningsavgiften genomförs är även avbeställningsskyddet betalat för kursen. Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbeställning eller annullering.

När och var gäller avbeställningsskyddet?
Skyddet gäller för alla BKK- samt Sport-kurser som SMC anordnar. Skyddet gäller från och med dagen för inbetalning fram till aktuellt kursdatum. Du måste direkt du fått reda på att du inte kan delta avboka din plats.

Ersättning lämnas vid: 
- Akut sjukdom 
- Olyckshändelse med personskada (ej egendom så som trasig MC)
Dödsfall av närstående personer

Läkarintyg och/eller eventuellt andra intyg som styrker din eller närståendes sjukdom/dödsfall måste kunna uppvisas.

Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet motsvarar kursavgiften minus anmälningsavgift som kursdeltagaren betalat till SMC. Högsta ersättningsbelopp per år och deltagare är sammanlagt 8000 kr.

Självrisk
Avbeställningsskyddet gäller givetvis utan självrisk.

Åtgärder vid avbeställning
Om kursdeltagaren tvingas avstå från deltagande och önskar ha kursavgiften återbetald ska det snarast och senast inom en månad efter kursen anmälas till:

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30
784 60  BORLÄNGE

eller per e-post till info@svmc.se eller telefon 0243-669 70.