SMC kurs som friskvård

Sedan slutet av 2020 ses SMC:s kurser som friskvård. Detta sedan SMC uppvaktat Skatteverket i frågan.

Att motionera och hålla sig frisk är viktigt för både kropp och själ. Därför kan arbetsgivare erbjuda skattefri friskvårdsersättning för sina anställda. De flesta väljer gym eller någon annan träningsform för sin motion. Men det finns mycket mer än så och alternativen är många. Sedan en tid tillbaka räknas även motorsport som en form av motion och kan genomföras med friskvårdspeng. 

SMC har fått bekräftat av Skatteverket att SMC:s kurser ses som friskvård eftersom de innehåller motion.  Innehåller aktiviteten inslag av motion kan kostnaden överstiga 1 000 kronor för ett tillfälle. Därmed räknas även BKK och Sport (kurser på storbana) in i friskvårdsbidraget. Du lämnar dina kvitton till arbetsgivaren om du har deltagit på en kurs med SMC. 

Det betyder att du får en bättre hälsa samtidigt som du blir en säkrare förare då du deltar i kurs med SMC!

SMC-medlemskap är inte friskvård

Ett medlemskap i en förening klassas inte som friskvård enligt Skatteverket: Citat: "Friskvårdsbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar."

SMC förmedlar informationen 

Observera att SMC endast meddelar den informationen som har kommit fram i samråd med Skatteverket.  Även om Skatteverket godkänt motorsport som friskvård kan arbetsgivaren ha en annan åsikt. Frågan om friskvårdsersättning är en sak mellan arbetstagare, arbetsgivare och Skatteverket. En arbetsgivare avgör vilka aktiviteter som erbjuds och Skatteverket kan fatta beslut individuellt.  Citat från Skatteverkets hemsida: 

”Skatteverket kan anse att aktiviteten är godkänd som skattefri friskvård, men arbetsgivaren kan välja att inte erbjuda den aktiviteten”

Friskvårdsbidrag | Skatteverket 


Kör du en kurs med SMC räknas den som friskvård! Foto: Tina Malm