Buller och ljudmätning

På samtliga banor finns regler för buller. Gränsen varierar mellan 90-95 db. Har du högt ljud finns det db killer att köpa hos handlare. Db-killer kan i vissa fall vara tillräckligt för att minska ljud till tillåten nivå. Om du överskrider tillåten nivå får du inte köra! 

Vår mätning genomförs i förbifart. Det innebär att ljudmätare är utplacerad intill banan och mäter ljudnivån på alla deltagare när de passerar.

OBS. Trots att din MC klarar kraven på bilprovning så kan det vara annat utslag på kursen.

Det finns en enkel åtgärd som fungerar på i princip samtliga motorcyklar - det är att inte gå på maxvarv utan hålla igen på gasen samt växla tidigare.

Arlanda TT Ljudtest

I avtalet med Arlanda TT har SMC att följa banans gällande regler för buller som är 90 DB vid förbifart. Kör du på en besiktigat standard mc, bör du inte få problem. Vi kommer mäta ljudet på din MC, innan du får tillträde till banan.

 Riktlinjer ljudmätning Arlanda Test Track vid SMC-kurs

Statisk mätning tillåter 100 dB vid bestämt varvtal baserat på motorvolym och motorvariant för att motorcykeln skall klara kravet på 90 dB vid förbifarts mätning.

125 – 250 ccm                    2-takt            7000 rpm

600-750 ccm                       4-cyl              7000 rpm

600-750 ccm                       3-cyl              6250 rpm

600-750 ccm                       2-cyl              5500 rpm

Över 750 ccm                      4-cyl              5500 rpm

Över 750 ccm                      2-cyl              5000 rpm

Mätningen skall ske i en vinkel av 45 grader plus 45 grader med 50 cm mellan de båda vinklarna.

Ställ dig vid motorcykelns avgasutblås håll mätaren i 45 graders vinkel och flytta mätaren 50cm rakt bakåt bort från motorcykeln i den vinkeln. Vrid sedan mätaren ytterligare 45 grader och flytta 50 cm till rakt bakåt i den nya vinkeln.

Motorcyklar som inte klarar mätningen, kommer inte få tillträde till banan, och SMC kommer inte att återbetala kursavgiften.