Kursdokument

SMC litteratur om MC-körning

Full Kontroll maj 2022
Bra Tänkt maj 2022

SMC:s MC supplement till 0-visionen

SMC Instruktörsdokumentation

Råd & Riktlinjer ver. 3 är ny för 2018. Trafiksäkerhetskopplingen som start på övningar är största nyheten. Dokumentet kompletteras med olika specialdokument som släpps löpande under 2018. SMC:s Råd & Riktlinjer är ett levande dokument, och ver. 3 kommer under hösten att utvärderas och justeras av instruktörskåren.

Dokument Covid19

Officiella skrivelser om SMC:s kursverksamhet

English documents

English version (further down)