MC-visionen 2.0

MC-Visionen 2.0 är utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet i SMC.

I Sverige finns sedan 1997 en Nollvision som ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och omfatta alla i trafiken. SMC har konstaterat att man glömt en del aspekter som rör oss motorcyklister. Därför har vi, med forskning, erfarenheter och statistik som grund, sammanfattat en MC-Vision.

MC-Visionen 2.0 släpptes i samband med Tylösandskonferensen 2014. Den innehåller SMC:s förslag på åtgärder för ökad säkerhet för motorcyklister. Doku

SMC släppte den första utgåvan av MC-Visionen under Tylösandsseminariet 2008. Den blev väl mottagen och var faktiskt ett startskott för strategiarbetet för MC-säkerhet i Sverige. Det har hänt mycket på området sedan dess. På SMC vet vi betydligt mer genom egna studier, forskning och statistik.  2008 diskuterades till exempel inte ens olovlig körning som ett problem bland MC-förare.  Idag är extremt beteende ett begrepp och det är väl känt att en stor andel av de som dödas på tvåhjulig MC varken har körkort eller äger en MC. Idag vet vi betydligt mer om friktion. Genom enkäter har SMC tagit reda på vad motorcyklisterna tycker i olika frågor. 

 

Läs MC-Visionen här:

MC-Visionen 2.0 webbversion (1 MB)

MC-Visionen 2.0 tryckversion (12 MB) 

The Motorcycle Vision 2.0 English version