EU-valet 2019

Val till Europaparlamentet hålls den 23-26 maj 2019 runt om i EU:s medlemsländer (i Sverige 26 maj 2019). Idag representerar totalt 751 ledamöter i Europaparlamentet cirka 500 miljoner människor från 28 medlemsstater. Sverige har idag 20 ledamöter och kommer att få 21 om/när UK lämnar EU. Många beslut fattas i Bryssel som rör dig som motorcyklist - därför är EU-valet viktigt! FEMA har därför startat kampanjen "Motorcyclists are voters". SMC uppmanar alla medlemmar att ställa frågor till partiernas kandidater och använda rätten att rösta.

Motorcyklister och mopedister är en växande grupp oskyddade trafikanter i Sverige och Europa. Tyvärr är vi är ofta förbisedda -  inte bara i trafiken utan också av lagstiftare, vägmyndigheter, trafiksäkerhetsexperter och forskare. FEMA har som mål att ta upp motorcyklisternas och deras behov med nya och befintliga kandidater till EU-parlamentet före valet i maj 2019.

SMC har kontakt med de svenska kandidaterna i frågor som rör MC inför beslut. Alla EU-parlamentariker får MC-Folket. Vi kommer att informera toppkandidaterna i varje parti om SMC inför och efter valet. Under hösten planerar SMC:s kansli ett besök i parlamentet då vi hoppas kunna få träffa de svenska företrädarna. 

Du hittar kandidaterna från samtliga partier som finns representerade i EU-parlamentet till höger på denna sida tillsammans med en länk till varje partis information eller valplattform inför EU-valet. 

Motorcyklisternas säkerhet och rörelsefrihet kommer att påverkas av beslut som fattas av Europaparlamentets ledamöter under perioden 2019-2024. Det är orsaken till FEMA:s kampanj ”Motorcyklister är också väljare”. Det fanns 2014 omkring 38 miljoner motordrivna tvåhjuliga fordon i Europa, av dessa var 70 procent motorcyklar. Motorcyklar och mopeder används både för att pendla till och från arbete/skola och för korta och långa resor på fritiden. 

De frågor som FEMA och SMC lyfter med EU-parlamentarikerna är bland annat: 
- Motorcykelvänlig och säker infrastruktur 
- Motorcyklar skall ingå och ses som en naturlig del av Nollvisionen och Safe System Approach
- Att motorcyklisternas behov tillvaratas vid design, utveckling och implementering av självkörande fordon och ingår i standarden. 
- Rimliga körkortsregler
- Rimliga krav på fordon som ska omfattas av trafikförsäkring
- Se motorcykel och moped som en lösning för växande städer och stadsområden.

Informationssida inför EU-valet


FEMA hade en kampanj inför valet till EU 2019 där man uppmanade alla medlemsorganisatoner och motorcyklister att engagera sig. 

Partiernas kandidaterna inför valet till EU 2019

Socialdemokraternas kandidater - har idag fem EU-parlamentariker
S hemsida om EU. 

Moderaternas kandidater - har idag tre EU-parlamentariker
M hemsida om EU

Kristdemokraternas kandidater - har idag en EU-parlamentariker
KDs hemsida om EU

Centerpartiets kandidater - har idag en EU-parlamentariker
C:s hemsida om EU

Liberalernas kandidater - har idag två EU-parlamentariker
L:s hemsida om EU

Vänsterpartiets kandidater - har idag en EU-parlamentariker 
V:s hemsida om EU

Sverigedemokraternas kandidater - har idag två EU-parlamentariker
SD:s hemsida om EU

Feministiskt initiativ - har idag en EU-parlamentariker 
FI:s hemsida om EU