Vision Electric

Vad hände med projektet Vision Electric 2022?

SMC genomförde under 2022 projektet Vision Electric. Alla motorcyklister erbjöds att komma och testköra tre elmotorcyklar på ett 30-tal platser i hela landet. Syftet var att MC-förare skulle skapa en egen uppfattning om hur det fungerar att köra eldrivna motorcyklar, kunna diskutera för-och nackdelar med SMC:s personal och diskutera vanliga frågor som räckvidd, service och liknande. Alla som testade ombads svara på frågor. Projektet inleddes på Bilsport Performance & Custom Motor Show på Elmia under påskhelgen och avslutades i september på Riksträffen. 

Resultatet från provkörningarna med alla synpunkter, åsikter och kommentarer sammanfattas i en slutrapport som beskriver världens största oberoende test av eldrivna motorcyklar. 

SMC har under året leasat tre eldrivna motorcyklar. Vid några tillfällen fanns flera modeller av mindre eldrivna fordon, typ mopeder eller tvåhjuliga transportfordon. 

Politiker, tjänstemän och beslutsfattare bjöds också in att testa

SMC har också bjudit in politiker, tjänstemän och viktiga samarbetspartners för att testa elektriska motorcyklar är. Många av dem har kört elbil och elcykel men i stort sett ingen hade kört elmotorcykel innan man testade med SMC. 

I mängder av studier från andra europeiska länder framgår att trängseln minskar drastiskt om fler väljer att köra tvåhjuligt istället för fyrhjuligt. Problem med parkeringar minskar också. Enligt beräkningar finns det utrymme för 3 till 4 motorcyklar i en parkeringsruta för en bil. Här kan olika typer av eldrivna tvåhjulingar vara en hållbar lösning i samhället på många nivåer. Testerna visade att man fick ett helt annat synsätt på MC och mopeder då man fick se och testa dem. 

Samhället förändrar och SMC är en del i utvecklingen

Det är viktigt för SMC att visa att vi är en organisation som tar ansvar i samhället. Rätten att äga och köra motorcykel, rätten att köra överallt på alla vägar, rätten att själva välja hoj och drivmedel. Allt det som SMC strävat för i 60 år kan vi aldrig ta för givet. Det innebär bland annat att SMC bevakar utvecklingen av ny teknik och vilka konsekvenser olika beslut får för MC-ägare. 

Projektet Vision Electric var inte sponsrat utan finansierades helt med SMC:s egna medel. 

Vision Electric på Youtube

 


Samarbetspartners


Laddning utanför SMC:S kansli


Laddning av Zero

Övriga artiklar

Vad innebär det att köpa, äga och köra en elektrisk motorcykel? Här finns en artikelserie på 17 delar. >> 

 

Pressmaterial

Logotyp i olika format för nedladdning >>