Bidra med ditt engagemang

SMC är en ideéll organisation som består av cirka 70.000 medlemmar. Utan ideellt engagemang skulle organisationens verksamhet inte vara möjlig.

Att vara en av alla SMC:are som engagerar sig gör inte bara nytta för alla hojåkare, det är också kul och det ger vänner för livet. Tycker du att det här med SMC:s kurser är intressant. Kolla gärna med ditt distrikt om det behövs fler funktionärer. Ofta är det stort behov av folk som kan hjälpa till på ett eller annat sätt.
Vill du vara en i gänget som jobbar med och för SMC? Det finns massor av olika sätt att engagera sig, både i ditt distrikt och centralt.

Trafikpolitiska frågor

SMC uppvaktar regelbundet riksdagspolitiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vill du vara med och bidra är du välkommen att uppvakta dina lokala politiker, din kommuns trafikplanerare eller andra som berörs av våra ärenden och belysa frågor och problemställningar som rör oss motorcyklister. Läs mer här.

Instruktör i SMC School

SMC behöver allt fler instruktörer för att täcka upp för det ökade kursutbudet. Vi har nu en certifierad utbildning som gör att vi har en kvalitetsstämpel på våra utbildningar.

En blivande instruktör startar som Aspirant, under aspirant tiden utbildas man så man har med sig de verktygen man behöver som Instruktör.

SMC söker ett brett spektra av instruktörer med många olika personligheter och bakgrund. Är du intresserad av att bli instruktör? 

Läs mer här.

Lokala och centrala evenemang

Inom SMC Club arrangeras många roliga evenemang såsom mässor, träffar, turer och annat. Bland de stora centrala evenemangen finns Mälaren Runt, HOJ-X och Riksträffen.
Lokalt i distrikten arrangeras massor av roliga evenemang. Om du vill ha kul, träffa nya kompisar och samtidigt göra en insats för hojkollektivet, ställ gärna upp och hjälp till som ideell kraft på något av alla dessa evenemang ute i landet. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen i ditt distrikt. Du hittar kontaktuppgifter på respektive distrikts hemsida

Guida på resor med SMC travel

SMC Travel:s resebolag arrangerar resor över stora delar av världen. Brukar du resa på motorcykel. Är du van att planera resrutter, boka färjor och boende? Är du duktig på andra språk? Är du en social person som gillar att hjälpa? Har du förslag på resor som skulle passa i SMC Travels reseprogram? Då kanske du vill jobba som guide åt oss. Läs mer om det på den här sidan.

 

SMC har cirka 70.000 medlemmar. Av dessa är tusentals engagerande ideellt på olika sätt. På SMC:s kansli jobbar elva personer och på medlemstidningen MC-Folket jobbar fyra personer. Utöver det har vi årligen cirka 1300 personer i vårt lönesystem - för exempelvis reseersättningar och utlägg.
Inom distrikten och på central nivå genomförs årligen många internutbildningar och fortbildningar för de ideellt engagerade i SMC. Allt från instruktörsutbildningar, ekonomiutbildningar och kurser i styrelseteknik till hjärt-lungräddning, MC-mekning och trafikpolitiska ämnen.
Årligen genomförs en stor konferenshelg där en del av förtroendevalda och aktiva i verksamheten deltar i olika kurser och seminarier. Denna konferenshelg arrangeras av SMC centralt men distrikten avgör vilka som ska delta. Runt 200 personer samlas och diskuterar, planerar och byter erfarenheter samt forbildas inom olika områden.
Här kan du läsa mer om konferenshelgen och vad representanter i ditt distrikt kommer att medverka i: SMC:s konferenshelg. SMC brukar också hålla en introduktionskurs för nya förtroendevalda eller med andra uppdrag i distrikten.

Ersättning för resor

Du som på uppdrag av SMC är berättigad ersättning kan använda denna mall för att skicka reseräkning. Fyll i enligt uppgift i mallen och skicka till epost som uppges i mallen.

Om du inte är medlem - bli det!

Det bästa sättet att stödja SMC att vara medlem. SMC:s främsta styrka är att vi är många. Ju fler desto starkare. Bli medlem här

 

Ekonomiskt bidrag till SMC:s verksamhet

SMC driver ett intensivt opinionsarbete samtidigt som vi är en informationskälla både för motorcyklister och för myndigheter, inom allt som rör motorcyklism. Vi granskar och avslöjar fel och brister som drabbar motorcyklister och vi tar debatten med politiker och myndigheter. Vi räds inte att belysa, kritisera och anmäla felaktigheter! Vill du bidra ekonomiskt till vårt arbete? Donera gärna medel via knapparna på den här sidan.

 

SMC:s fonder

SMC:s Rättsfond.
Ur Rättsfonden  kan SMCs medlemmar ansöka om bidrag till rättskostnader i frågor som är principiellt intressanta för SMCs medlemmar och som inte ersätts på annat sätt.Vill du skänka pengar till Rättsfonden gör det till Bg:
176-3549

SMC:s Skadefond
SMC:s Skadefond eller som den formellt heter; SMC:s fond för skadade mc-förare, är en fond där den som var medlem i SMC när olyckan inträffade kan söka bidrag till sin rehabilitering. Vill du skänka pengar till Skadefonden gör det till Bg:
176-3572


Ezzos Minnesfond
Medel i SMC:s fond till minne av Sven-Ove Forsberg ska ska användas för utbildning av motorcyklister och särskilt riktas mot ungdomar. Vill du skänka pengar till Ezzos minnesfond, gör det till Bg: 176-3499.