Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden

Alla personer med uppdrag inom SMC som har åtkomst till delar av SMC:s system där vi tillhandahåller personuppgifter måste skriva under ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Denna signering sker digitalt via dator eller mobil.

 

SMC School

Kursansvariga inom SMC School har åtkomst till deltagarlistor (med begränsade personuppgifter) i syfte att kunna förbereda för kursen samt skicka ut information till deltagare. 

 

SMC Travel

Samtliga guider inom SMC Travel är personuppgiftsbiträden, PUB, liksom berörd personal på SMC:s kansli. Alla PUB i SMC har undertecknat ett avtal med SMC rörande hantering av personuppgifter inom PUL och GDPR. Alla PUB i SMC Travel har fått en instruktion och utbildning angående hur personuppgifter för respektive resa ska hanteras, vilka personuppgifter som får delas med annan part, t ex färjor, biltåg, hotell och MC-uthyrning.

Varje guide ska föra en förteckning över vilka personuppgifter man behandlar, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och följa det regelverk som finns inom SMC Travel rörande radering av personuppgifter.