Regskylt fram

SMC är helt emot en främre registreringsskylt på motorcykel, en fråga som aktualiserats i olika sammanhang sedan 2007. Förslag från Vägverket, NTF och olika riksdagsmän har alltid avslagits. Det finns inget som tyder på att det blir en främre skylt på MC på svenska motorcyklar.

Bakgrund

Frågan väcktes 2007 då Vägverket skickade ut en remiss angående införande av registreringsskylt fram på motorcyklar. SMC sa blankt nej till detta. NTF har lyft förslaget.  I riksdagen har riksdagsmän skrivit motioner som föreslår skyltar framtill på motorcyklar för att kunna fotograferas vid fartkameror. Olika riksdagsledamöter vill införa ägaransvar för motorcyklister vid hastighetsöverträdelser. SMC har uppvaktat riksdagsmän och talat med Trafikutskottet. Hittills har dessa motioner röstats ner. I november 2020 dök frågan om ägaransvar upp i Trafikverkets inriktningsunderlag till transportplanering. Ägaransvar förutsätter att fordonet kan identifieras. SMC har självklart påtalat det olämpliga i förslaget. 


SMCs argument mot en främre registreringsskylt

  • Det finns inte någon motorcykel som är konstruerad för att ha en främre skylt.
  •  Det är EU som fastställer regler för motorcyklar och deras utformning, inte Sverige. 
  • En skylt kan aldrig bli enhetligt placerad p g a att motorcyklar har helt olika utformning framåt. Storleken riskerar därför att bli så liten att den inte är läsbar i kameror.
  • Hela idén med hastighetskameror faller dessutom på att svensk lag inte medger att fordonsägaren automatiskt blir ansvarig för fortkörningsböter. Man måste kunna identifiera föraren av ett fordon. 
  • Att undanta motorcyklister från den grundläggande regel att föraren ska identifieras är diskriminerande. Kameran måste kunna identifiera både fordon och förare. Eftersom motorcyklister har hjälmar är detta ogenomförbart.
  • Vill man fota motorcyklister måste det enklaste vara att vända kamerorna. Problemet ägaransvar/föraransvar kvarstår dock.
SMC anser att det finns betydligt bättre metoder att rädda liv än att sätta en skylt fram på våra hojar! Och, SMC uppmanar medlemmarna att hålla hastigheten - även förbi kameror- för att slippa diskussionerna om en främre registreringsskylt. Detta har lett till att färre motorcyklister överträder hastigheten i ATK. 


Studie om MC och ATK

Anders Wiman genomförde en studie under 2016-2017 på uppdrag av Trafikverket. Studien avslutades med förslag om att vända vissa kameror så att fotografering av registreringsskylten blir möjlig. Bilderna skulle kunna användas av polis för att kontakta fordonsägarna. Förslagen i rapporten har inte blivit verklighet och blir det sannolikt inte heller. 

Anders Wiman, förstudierapport MC och hastigheter september 2017
Här kan du läsa SMC:s remissvar. till Vägverkets förslag 2007.  Till det bifogade vi synpunkter som inkommit från våra medlemmar.

Skylt fram
Så här skulle en MC med skylt fram kunna se ut.


Det går inte att fånga en MC-förare i ATK av två orsaker. Kameran fotar fordonet framifrån där det inet finns någon skylt och det går inte att se vem som är förare p g a hjälmkravet.