Kommissionen för fritid och turism (CTL)

CTL skall undersöka och koordinera alla aktiviteter som är ägnade att utveckla servicen för motorcykelåkande turister och utveckla landsvägsmotorcyklismen som en legitimerad del av rekreation och transport. Dessutom skall CTL försöka etablera närmare samarbete med andra sport-kommissioner inom FIM och utveckla samarbetet i olika länder mellan icke-sportorganisationer och nationella medlemsfederationer inom FIM och/eller informera om vikten av att federationerna har icke-sportverksamhet på programmet.

CTL skall också främja motorcyklismen gentemot myndigheter och miljöansvariga.

CTL har ansvaret och avgör plats och regler för de officiella FIM-turistarrangemangen; FIM-Rallyt, FIM Motocamp och FIM Meritumträffen. 

SMC har tidigare haft en representant i denna kommission men inte nu längre.

Mer information om CTL finns på hemsidan.

 

Några bilder från FIM-rallyn