Stopp? Stanna inte på vägen

Ibland får vi tekniska problem, punktering eller soppa torsk med motorcyklar och bilar vilket gör att vi måste stanna på vägen eller vägrenen. Tyvärr betyder det också en ökad risk för olyckor eftersom andra trafikanter inte räknar med stillastående fordon. SMC råder dig att lämna motorcykeln vid vägkanten och snarast lämna vägen - särskilt viktigt om det rör sig om en motorväg eller 2+1-vägar. Varje år dödas fyra personer i samband med stillastående fordon på mötesfria vägar enligt Trafikverket.

Att befinna sig på en väg där inte fotgängare är tillåtna medför ökad risk för olyckor. Skillnaden mellan ett fordon som kör i hastighet i upp till 120 km/timme jämfört med ett stillastående är enormt stor. Andra trafikanter förväntar sig inte en bil/motorcykel som står stilla. Det finns inte alltid plats på vägrenen för stillastående fordon. 

I slutet av maj aktualiserades frågan sedan en av två motorcyklister som stannat på E4 på grund av tekniskt fel blev påkörda av en lastbil. SVT Jönköping 31 maj

Hela 26 personer har fått sätta livet till på en mittseparerad väg 2008-2013 i samband med att man stannat på vägen. Orsakerna kan vara bensinstopp, tekniskt fel, punktering, olycka, bogsering eller liknande. Det handlar både om motorvägar och 2+1-vägar. 

För att minimera olycksrisken ska du tänka på dig själv och inte på din motorcykel eller bil. Trafikverket rekommenderar att du alltid ska ta dig ifrån vägen om ditt fordon stannar. Att sitta kvar i bilen eller stanna vid motorcykeln löser inte problemet. Gå av vägen, hoppa över räcket, tillkalla bärgare och vänta på hjälp därifrån. Med anledning av olyckan på E4 ovan har Trafikverket svarat i SVT Jönköping 1 juni 2016.  

Så här skriver Trafikverket på sin hemsida om vad man ska göra om man får stopp på ett fordon på 2+1-väg.

Vad säger lagen?
Lagen talar om vad som gäller för fordonet som blir stående. Den talar egentligen inte om vad personerna som färdas på fordonet ska göra om man bli stående längs vägen.

Motorcyklar som stannar på grund av tekniska fel saknar nästan alltid varningstriangel - därför kan vi inte varna andra trafikanter att det står ett fordon på vägen vilket är ett krav för fordon i övrigt.  (kap 3, §57 Trafikförordningen)  Det kan betyda en ökad olycksrisk. 

När ett fordon blir stående på grund av olyckshändelse, motorfel eller
liknande orsak sk föraren snarast se till att fordonet flyttas till en lämplig plats,(trafikförordningen kap 3, § 57). 


Klicka på bilden för att komma till en presentation med fem bilder om dödsolyckor där personer dödats på mötesfri väg. 

Trafikverket uppmanar alla som får stopp på sitt fordon på 2+1-väg att omedelbart lämna sitt fordon och vägen. Fyra personer omkommer varje år på grund av att man stannat på vägen. 

Efter en dödsolycka i Norge där en Tesla i självkörande läge körde in i en lastbil konstaterar den norska haverikommissionen att den smala vägrenen bidragit till olyckan samt att bortprioriteringen av vägrenar inte är förenligt med Nollvisionen.