Körning i kö

Vad säger reglerna om körning i kö med motorcykel i Sverige? Många väljer ju faktiskt att köra motorcykel för att slippa stå i kö till och från jobbet. Motorcyklar är små och lättmanövrerade och kan därför förkorta köer.

Motorcyklar är små och lättmanövrerade och kan därför förkorta köer. Motorcyklar är inte heller konstruerade att stå stilla med motorn igång. Dessutom kan långa stillestånd trötta ut en upphettad eller nerkyld MC-förare. Precis som i övriga Europa är detta en gråzon. Kör du mellan filerna i en rimlig hastighet och på ett sätt som inte bedöms som vårdslöst brukar det inte vara ett problem. Men givetvis är det upp till varje enskild polisman att bedöma vad som är vårdslöst.

Vad säger lagen?
Några korta tumregler ur gällande lag; Trafikförordningen (SFS 1998:1276):

Kap 2, § 1: För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. En trafikant ska uppträda så att han/hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

Kap 3, § 37: Omkörning ska ske till vänster av den man kör om. Det finns ett undantag:

Kap 3, § 7: På en väg med minst två körfält med vägmarkering i samma riktning och högst 70 km/h får föraren använda det lämpligaste körfältet vid omkörning. Lagen förutsätter dock att man kör i samma körfält i en viss hastighet utan att byta. Zickzack-körning är inte tillåtet.

Kap 3, § 33: Den som kör om ska lämna betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det som körs om.

SMC:s tips:

- Det finns inget förbud att köra om ett fordon i ditt eget körfält på vänster sida. Men, kör du om i samma körfält ska du ha ett säkerhetsavstånd till den du kör om. Du har ingen självklar rätt att använda utrymmet.
- I långsamma köer är det OK att byta fil eller ligga mitt på linjen om du gör det på ett säkert sätt.
- Anpassa hastigheten när du passerar en kö som rör sig. Skillnaden mellan din och köns hastighet bör inte vara högre än 10 km/h. Då har du chans att göra en bedömning av din omkörning för varje fordon du kör om.
- Kör om på ett sätt som inte skrämmer upp dina medtrafikanter eller irriterar dem i onödan.
- Tänk framåt på vad bilisterna kan tänkas göra så minimerar du risken. Bilister kan göra plötsliga filbyten, öppna bildörrarna eller helt enkelt tränga dig eftersom man inte vill att du ska komma fram före i kön.
- Kör in bakom närmaste bil i kön när kön börjar röra sig snabbare och följ flödet.
- Använd blinkers vid filbyten.
- Undvik att stå allra sist i en kö med tanke på att du sitter oskyddad på din motorcykel och kan råka riktigt illa ut om någon kör in i kön bakifrån. Försök placera dig och din motorcykel mellan bilarna i kön.
-  Använd varningsblinkers eller bromsljus för att de som kommer bakifrån ska upptäcka kön snabbare.

Till sist, ta detta som SMC:s tips och inte som lagtext. Det är alltid upp till den enskilde polismannen att avgöra vad som är vårdslös körning.


En fördel med MC är att man kan köra mellan bilarna i köer- fast inte alltid.