Barn på MC

Vilka regler gäller för att skjutsa barn på motorcykel? Vad gäller för en tvåhjulig MC och vad gäller för ett sidvagnsekipage? Är det samma regler i hela Europa? SMC har sammanställt reglerna för Sverige. Fema har också publicerat reglerna för att skjutsa barn på MC runt om i Europa.

Svensk lagstiftning

På en motorcykel får man ta med högst en passagerare om motorcykeln är inrättad för detta. I en sidvagn får inte flera passagerare tas med än vagnen är avsedd för. Sverige
har inga åldergränser för när man får åka på en motorcykel eller i en sidvagn.
Däremot finns det länder i Europa där det är förbjudet för barn under viss ålder att färdas på en tvåhjulig motorcykel och/eller i sidvagn. På Femas hemsida finns en sammanställning över dessa regler.


Krav på utrustning

Den som färdas på en motorcykel ska använda hjälm. Däremot säger Trafikförordningen att barn under sju år som använder annat lämpligt huvudskydd är undantagna. Det är förarens ansvar att se till att passagerare som är under femton år använder hjälm eller annat huvudskydd. SMC anser att ett barn ska ha en hjälm anpassad för barn. Den ska vara lätt eftersom barnets nackmuskler är svaga. Den bör ha visir som är ett skydd för både andning och ansikte. Det finns glasfiberhjälmar i barnstorlek hos välsorterade mc-handlare. Större barn kan använda hjälmar med ansiktsskydd avsedda för crossåkning. Kraven på passform ska vara lika höga för barn som för vuxna; hjälmen ska sitta fast ordentligt med hakband, den ska inte glappa och sitta tätt runt huvudet. En skid-, cykel- eller hockeyhjälm bör inte användas eftersom de inte ger något skydd vid en mc-olycka och lämnar ansikte och andning helt oskyddade. Sport- och idrottshjälmar är inte konstruerade för att skydda huvudet vid mc-olyckor. Det är bättre att man använder en lätt cykelhjälm än en tung MC-hjälm som inte är anpassad för ett barns huvud.
Utöver hjälmen bör barnet ha en hel overall av kraftigt tyg eller skinn samt varma, kraftiga vantar och stövlar. Handskar, stövlar och ställ finns hos välsorterade MC-handlare. Det finns inga godkända ryggskydd för barn men de som finns på marknaden kan ändå ge ett bra skydd vid olycka. Ryggskydd finns för barn från fem år.

Barn i sidvagn

För de riktigt små barnen är sidvagn det bästa alternativet anser SMC. Små barn alltid bör sitta fastspända i en ordentligt fastsatt bilbarnstol. Precis som i en bil bör stolen vara bakåtvänd för bästa skydd men också med tanke på att den förälder som är passagerare på motorcykeln eller i sidvagnen har möjlighet att ha kontroll och kontakt med barnet. Sitter flera barn i sidvagnen bör de sitta i en följd där det yngsta sitter närmast föräldern som är passagerare.

Är barnen för stora för barnbilstol bör de sitta i sidvagnens sits och sättas fast i ett säkerhetsbälte; midjebälte eller trepunktsbälte. Om barnet sitter i en bakåtvänd barnbilstol är hjälm inte nödvändigt eftersom stolens sidoskydd och skydd bakåt är fullgott. Då barnet inte använder barnbilstol bör hjälm användas. Extra isolering av sidvagnen rekommenderas då barn skjutsas eftersom sidvagnen förstärker de motor- och vägljud som finns i ekipaget.


Barn på tvåhjulig motorcykel

Om barn ska följa med på en motorcykel ska det ske på barnets villkor och barnets säkerhet måste sättas främst. För att ett barn ska kunna färdas säkert på en motorcykel måste föraren kunna lita på att barnet kan sitta själv bakom föraren, når ner till fotpinnarna och kan hålla i sig själv. Det är inte tillåtet att ha barnet framför sig, det ska sitta på avsedd plats. Det finns en barnsits anpassad för motorcykel som spänns fast på passagerarplatsen för mindre barn, från cirka tre till tio år enligt tillverkaren. Barnsitsen har fotstöd och handtag men barnet spänns i övrigt inte fast utan ska hålla i sig i föraren.
SMC rekommenderar att barnet ska kunna hålla i sig själv under MC-turer, även om han/hon sitter i barnsits.


Ett barn ska aldrig bindas fast

Ett barn ska aldrig bindas fast vid förare, passagerare eller motorcykel med till exempel livrem, bärmes eller liknande. Risken att barnet krossas av den vuxne eller motorcykeln vid en olycka är oftast betydligt större än om barnet får falla fritt.


SMC:s infoblad Barn på MC

 

Länk till FEMAs sida med info om att skjutsa barn i Europa