Remissvar 2021

Här hittar du remissvar från 2021.  Tidigare remissvar hittar du till vänster. 

Remissvar Infrastrukturdepartementet Regler för statliga elvägar, 16 december 2021

Remissvar Länstransportplan Region Norrbotten, 15 december 2021

Remissvar Länstransportplan Region Jönköping, 15 december 2021

Remissvar Länstransportplan Region Västerbotten, 14 december 2021

Remissvar Länstransportplan Region Värmland, 14 december 2021

Remissvar Infrastrukturdepartementet Automatiserad körning och geostaket, 13 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Kalmar, 9 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Örebro, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Västernorrland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Östergötland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Västra Götaland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Västmanland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Uppsala, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Södermanland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Stockholm, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Skåne, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Kronoberg, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Jämtland Härjedalen, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Halland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Gävleborg, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Gotland, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Dalarna, 8 december 2021

Remissvar Länstransportplan 2022-2033 Region Blekinge, 8 december 2021

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter om ursprungskontroll och föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering, 24 november 2021

Remissvar Transportstyrelsen ändring av föreskrifter om registrering av fordon  i VTR, 26 oktober 2021

Begäran Trafiknämnden Stockholms stad om förlängd gratisparkering 2022, 26 oktober 2021

Public Consultation EU-kommissionen om tvingande besiktning av MC och mopeder i EU, 8 oktober 2021

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet,  bilaga räckesolyckor 2000-2020 6 oktober 2021

Remissvar SL Stockholm Kollektivtrafikplan 2050, 24 september 2021

Remissvar Infrastrukturdepartementet Kontroller på väg 21 september 2021

Remissvar Stockholms stad trafiksäkerhetsplan, 13 september 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 120 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet E14 Västernorrlands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet E14 Jämtlands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 582 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 897 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 9 Skåne län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 17 Skåne län, 26 augusti 2021 

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Hallands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 108 Skåne län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Kalmar län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 28 Kalmar län, 26 augusti 2021

Överklagande Kammarrätten av Transportstyrelsens beslut att inte lämna ut uppgifter i STRADA, 24 augusti 2021

Yttrande till EU-kommissionen Sustainable transport – new urban mobility framework, 18 augusti 2021

Remissvar Transportstyrelsen Stoppa illegala trafikskolor och fusk vid förarprov , bilaga resultat handledarenkät samt kommentarer från handledare 17 augusti 2021

Remissvar Transportstyrelsen avgiftsförslag 28 juni 2021

Yttrande samråd Trafikverket RV66 Oti-Smedjebacken 23 juni 2021

Public consultation om körkortsdirektivet EU-kommissionen 5 maj 2021.

Yttrande samråd Trafikverket E45 Säffle-Hammar, 29 mars 2021

Remissvar Trafikverket om val av räcke på väg 541, Västerbotten, 16 mars 2021

Remissvar Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor, 10 mars 2021

Remissvar ARN om införande av avgifter för ansökningar m.m., 3 februari 2021

Remissvar Transportstyrelsen Teknisk identifiering av fordon, 15 januari 2021

Remissvar Infrastrukturdepartementet Angående fusk vid förarprov och illegala trafikskolor, 4 januari 2021