Remissvar 2019

Här finns alla remissvar och yttranden SMC skickade in under 2019.

Remissvar Transportstyrelsen ändringar av föreskrifterna gällande körkortsprov TSF 2019-85, 12 december 2019

Yttrande EU-kommissionen om Urban Mobility Plan, 27 november 2019

Svar EU kommissionens enkät om Urban Mobility Plan, 27 november 2019

Yttrande Stockholms stad Actibump-aktiva farthinder, 26 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 86 Västernorrland 3 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 87 Västernorrland 3 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet Gävleborg väg 68 3 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet Dalarna E16 2 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet Dalarna väg 68 2 september 2019

Remissvar Trafikverket hastighet Dalarna väg 537 2 september 2019

Enkät Transportstyrelsen registreringsbevisets format, 29 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E4 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E10 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E45 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 373 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 506 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 830 Norrbotten 23 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 72 Uppsala län 22 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 76 Uppsala län 22 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 77 Uppsala län 22 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 291 Uppsala län 22 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 600 Uppsala län 22 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E4 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E12 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E45 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 95 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 363 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 364 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 531 Västerbotten 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 63 Örebro län 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 68 Örebro län 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 207 Örebro län 21 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet E22 Blekinge 20 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 73 Stockholms län 20 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 222 Stockholms län 20 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 195 Jönköpings län 20 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 66 Västmanland 16 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 68 Västmanland 16 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Kalmar län 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 52 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 53 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 214 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 221 Södermanland 15 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 11 Skåne 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 24 Skåne 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 919 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 918 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 55 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 34 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Östergötland 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet v 23 Kronoberg 13 augusti 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 601 Halland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 767 Halland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 47 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 162 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 172 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 180 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 190 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Trafikverket hastighet väg 1890 Västra Götaland 26 juni 2019

Remissvar Transportstyrelsen Angående avgifter 25 juni 2019. 

Remissvar Trafikverket Angående sänkt hastighet på väg 150 i Halland, 20 juni 2019

Remissvar Trafikverket Angående sänkt hastighet väg 178 Västra Götaland 19 juni 2019

Remissvar EU-kommissionen Angående förslag på strafftullar på MC- och mopeddelar från USA, 23 april 2019

Remissvar Näringsdepartementet Finansiering av Strada 17 april 2019

Remissvar Transportstyrelsen om motoreffekt elfordon i Vägtrafikregistret, 21 mars 2019

Remissvar Trafikverket Hastighet efter mittseparering på RV 26 Jönköpings län, 7 mars 2019

Remissvar Trafikverket Generella synpunkter översyn Vägar och gators utformning. Kommentarer Krav-dokument. Kommentarer Råd-dokument. Kommentarer Begrepp och Grundvärden, 31 januari 2019. 

Remissvar Transportstyrelsen Föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret, 15 januari 2019

Remissvar Transportstyrelsen Ändring i Vägverkets föreskrifter om motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar, 15 januari 2019