Remissvar 2013

Här hittar du alla remissvar och yttranden från SMC som lämnades under 2013.

Remissvar Trafikverket angående E45 Högvalta-Bonäs  2 december.

Remissvar Näringsdepartementet Ändringar av Trafikförordning, Vägmärkesförordningmm 7 november 2013. Bilaga 1Bilaga 2. Bilaga 3Bilaga 4.

Remissvar Transportstyrelsen provfordon A 23 oktober 2013.

Remissvar Näringsdepartementet Nationell Plan för Transportsystemet 27 september 2013.

Remissvar Transportstyrelsen registreringsskyltens storlek 5 juni 2013.

Remissvar Transportstyrelsen avgifter på vägområdet 5 juni 2013.

Remissvar Trafikverket hastighet E4 Västerbotten 5 juni 2013.

Remissvar Trafikverket hastighet E4 Norrbotten 30 maj 2013.

Remissvar Trafikverket ombyggnad av väg 940 Onsala. 14 maj 2013.

Remissvar Näringsdepartementet Åtgärder mot trafikfarlig användning av kommunikationsutrustning under körning 29 april 2013

Remissvar Transportstyrelsen Nya körkortsregler 29 april 2013.

Överklagande av Länsstyrelsens beslut om MC i bussfil E18.20 23 april 2013.

Remissvar Transportstyrelsen om undantag från registreringsbesiktning 11 april 2013.

Remissvar Transportstyrelsen om utländska registreringsbevis 11 april 2013.

Yttrande till Ålands kommun om Åland Ring. 2 april 2013.

Remissvar Näringsdepartementet Konsekvenser av åtgärder för att nå etappmålen. 21 februari 2013.

Remissvar Näringsdepartementet Cykelutredningen 21 februari 2013.

Remissvar Justitiedepartementet om Förverkan av fordon 29 januari 2013. Bilaga. Brevtill RPS skickades samma dag.

Remissvar Näringsdepartementet om Gränsöverskridande information 29 januari 2013.

Remissvar Näringsdepartementet om Intelligenta Transportsystem 2 januari 2013.

Remissvar 2012
Remissvar 2009-2011 
Remissvar 2006-2008
Remissvar 2003-2005