Förenklad laddning väntas

SMC har i olika sammanhang framfört att det måste bli enklare att ladda ett elfordon. Det är något Elbil Sverige kämpat länge för. Detta arbete har nu gett effekt eftersom alla i framtiden ska kunna betala med ett kort. Samtidigt ska priset för att snabbladda framgå tydligt. Det är efterlängtat av alla som kör elfordon.

Snart är ett vanligt betalkort allt som behövs för att snabbladda ett elfordon. Det ska också vara solklart vad det kostar. Branschen har enats om en standard som börjar gälla i år. Alla ska kunna ladda sin elbil eller elmotorcykel med ett vanligt betalkort, precis som vid en bränslepump.

I det flesta fall ska det räcka det med att snabbt blippa kortet. I vissa fall finns i stället en QR-kod som läses av med mobilen. Koden leder direkt till en betalsida där man matar in sina kortuppgifter. Priset för en kilowattimme (kWh) ska anges tydligt så att man vet vad laddningen komma kosta.

- Vi har länge jobbat för detta säger Göran Fredriksson, kommunikationsansvarig på Elbil Sverige. En hel del arbete återstår men att  hela tolv laddkedjor har enats om detta räcker en bra bit på vägen. Tillsammans täcker de 65 procent av alla Sveriges snabbladdare.  För att undvika köbildning kan det tillkomma en minuttaxa om man står kvar för länge vid laddaren.

Majoriteten av laddstationerna uppfyller redan de nya kraven. Resterande kommer att anpassas under 2022.
Ionity
Circle K
E.ON
Gävle Energi
Göteborg Energi
Mer
Mälarenergi
OKQ8
Preem
Recharge (ingen relation till sajten Recharge)
ST1
Vattenfall InCharge

- Elbil Sverige har länge arbetat utifrån ”Tillgänglighet och Funktion säger Göran Fredriksson. När tillgängligheten blir bättre måste man också lösa problemen med funktion. Det är alldeles för vanligt med laddare som inte fungerar. Man blir hänvisad att ringa en kundsupport som i värsta fall inte svarar. Skötsel och service av laddstationer måste bli bättre speciellt som antalet elfordon växer snabbt och fler behöver ladda, både i städer och längs med vägarna. 

Läs mer på hemsidan

Elbil Sverige är en konsumentorganisation för alla som kör elbil.