Privatimport

När Sverige gick med i EU ökade antalet privat- och parallellimporterade motorcyklar. Men de stora prisskillnaderna har jämnats ut och idag understiger importen tio procent.

Trots att det ska vara enkelt att importera ett fordon inom EU där fri rörlighet råder, så uppstår ibland problem. Därför har SMC under flera år drivit ett antal frågor mot Trafikverket, Transportstyrelsen och besiktningsorganen. Krav på intyg om ålder och annat har därför slopats. Problem med hastighetsmätare på motorcyklar från UK löstes så sent som våren 2009. 

Import för eget bruk från tredje land
Då det gäller import från tredje land är det möjligt att importera motorcyklar som tagits i bruk före 1 januari 2005. Svenska föreskriften TSFS 2021:11, kapitel 7 §§ 1-8,  gör det möjligt att importera motorcyklar från USA som tagits i bruk senare om de dels tagits i bruk, dels uppfyller amerikanska federala avgaskrav.

Import som flyttsak, arv eller testamente
Genom de nya föreskrifterna TSFS 2021:11 kap 7 §§ 1-8,  som träder i kraft 1 oktober 2021 räknas en motorcykel som är flyttsak eller förvärvats genom arv/testamente som att den tagits i bruk före 1 januari 2004. Det betyder att även om den inte uppfyller amerikanska federala avgaskrav kan motorcykeln godkännas i Sverige.

Transportstyrelsen bestämmer
Ansvarig myndighet för fordonsfrågor är Transportstyrelsen som också hanterar ursprungskontroll av alla importerade fordon. Myndigheten avgör om en MC är att se som flyttsak, arv eller testamente. Myndigheten kan också ge dispens. Observera att varje dispensansökan är avgiftsbelagd. Det mesta som rör importfrågor finns på Transportstyrelsens hemsida. 

Här hittar du SMC:s infobladom privatimport av motorcyklar.

Rådgivning om handel inom EU lämnas av ECC Sverige. 

Kostndsfri juridisk rådgivning om frågor som rör EU lämnas av EU-kommissionens rådgivningstjänst där oberoende juridiska experter ger dig råd.

Ska man handla i Sverige, EU eller USA?