SMC stadgar

SMC:s stadgar antas vid SMC:s årsmöte dit alla medlemmar är välkomna.

  • Stadgar för Sveriges MotorCyklister
    Antagna vid årsmöte 2 september 2006 och ändrade vid årsmöte 8 november 2008 efter att ändringarna först godkänts vid årsmöte 10 november 2007,  ändrade vid årsmöte 31 augusti 2012 efter att ändringarna först ha godkänts vid årsmöte 3 september 2011, ändrade vid årsmötet 5 september 2015 efter att ändringarna först godkändes vid årsmöte 6 september 2014 samt senast ändrade 21 april 2018 efter godkännande på årsmötet 22 april 2017.