Historia

Här är några viktiga årtal i SMC:s historia. SMC har lyckats stoppa, förändra och utveckla många förslag till motorcyklisternas fördel genom åren. Det har skett genom att vi tagit reda på fakta, forskning och statistik och sedan påverkat politiker, tjänstemän myndigheter. med flera. Om inte SMC funnits skulle MC-Sverige se annorlunda ut.


1963  SMC bildas av ett gäng entusiaster från hela landet.
1970  Gränsen för lätt mc ändras från 75 kg till 125 kubik.
1971 SMC stoppar ett förslag om maxfart på högst 70 km/h för mc.
1973 SMC drar igång de första avrostningarna.
1975 Hjälmlagen införs, något som SMC kämpat för.
1976 SMC stoppar Rapport 13, som ville förbjuda alla mc över 250 kubik.
1979 Försäkringssamarbete med Holmia inleds som gett oss års-, chopper- och offroadförsäkringar och SMC-rabatt
1982 SMC stoppar ett förslag om åldersgräns på 20 år för mc över 600 kubik.
1989 Nya rättvisare försäkringsklasser blir äntligen klara för motorcyklar.
1996 SMC stoppar förslag om höjd åldersgräns för 125-an.
1998 SMC deltar i bildandet av en gemensam europeisk mc-organisation, FEMA.
2000 Accisen för mc slopas och förslaget om enhetsskatt hamnar i papperskorgen.
2004 Trygg-Hansa säger upp försäkringssamarbetet med SMC efter 25 år. De första sporthojskurserna genomförs. Kontrollbesiktning för MC glesas ut, en fråga SMC drivit länge. 
2005

SMC inleder ett samarbete med Folksam. SMC startar kurser med CSS.

2006

En helt ny profil för SMC och MC-Folket tas fram. En ny gemensam hemsida föds!

2007 SMC flyttar till Borlänge. HOJX har 1500 glada resenärer. Vägverket föreslår regskylt fram på MC!
2008

SMC presenterar MC-Visionen 1.0. CEN beslutar att ta fram en europeisk räckesspecifikation för mc. Den negativa medlemsutvecklingen vänder liksom olyckstrenden för dödade motorcyklister. SMC träffar Vägverkets sju regioner för första gången angående 1000 mil MC-väg. SMC:s Rättsfond skapas.

2009 SMC deltar i arbetet med en gemensam MC- och mopedstrategi i Sverige. Samarbetet med Folksam avslutas. Riskutbildning införs för A-körkort och SMC deltar i arbetet att ta fram riskutbildningen. 
2010 Samarbete med Bilsport & MC Specialförsäkring och Moderna inleds. Riksdagen avslog förslag om registreringsskylt fram. SMC polisanmälde Trafikverket och ansvarig entreprenör för vållande till annans död. SMC genomförde två studier med forskare. SMC startade Se Oss-kampanj. Motorcyklister pekas för första gången ut som oskyddade trafikanter i vägsäkerhetslagen. SMC inleder samarbete med MCM kring Mälaren Runt.
2011 SMC inleder nytt samarbete med Trafikverket angående vägmiljö med syfte att inkludera motorcyklister i alla styrande regelverk. "SMC:s trafiksäkerhetsarbete har världsklass" yttrades av Claes Tingvall på Trafikverkets resultatkonferens. SMC  skapar Ezzos Minnesfond till minne av Ezzo Forsberg.
2012 Efter 15 år nötande från SMC monterades tre underglidningsskydd på räcken som invigdes av ministern. Efter tre års kamp tillåts dragkrok på MC. EU presenterar förslag på tvingande besiktning av MC och mopeder varje år. Körkorten var i fokus genom strid för lägre körprovsavgifter, ännu fler krav från EU om krav på provfordon samtidigt som 2012 var det sista året med de gamla körkortsreglerna. Begreppet "extremt beteende" myntades inom ramen för version 2.0 av strategin "Ökad säkerhet för motorcykel och moped".
2013 SMC fyllde 50 aktningsvärda år vilket firades på olika sätt under 2013 med final vid årsmötet i Uppsala. SMC köpte en fastighet i Borlänge. SMC-appen lanserades för alla medlemmar. Uppdrag Gransning sände två avsnitt om MC-olyckor på hal asfalt, i bägge programmen var SMC delaktiga och fick mycket uppmärksamhet. En hållbarhetsredovisning togs fram. Stor könskillnad i godkännandegrad vid körprov uppmärksammades av SMC. Efter påtryckning från SMC beslutades om mindre registreringsskyltar på MC och moped klass I.
2015

Transportstyrelsen ändrade manöverdelen i körprov för MC i syfte att fokusera mer på körning i trafik och göra provet mer jämlikt. Hetsig debatt sedan en lista med 30 förslag riktade mot motorcyklister presenterats av Trafikverket. Infrastrukturministern säger i riksdagen ett klart nej till ägaransvar på MC vid hastighetsöverträdelser i ATK. SMC presenterar studien ”Definition för ett säkert räcke för motorcyklister” i riksdagen och på konferenser. Samarbete inleds med försäkringsbolaget Svedea. 

2016 SMC och Svemo förstärker samarbetet. 9 MC-ister dör i räckesolyckor vilket ger Sverige en unik bottenplats i världen. Trafikverket börjar sänka hastigheten på 426 mil väg trots kraftiga protester från i stort sett alla remissinstanser, inklusive SMC. P-avgift införs för MC och moped klass I i Stockholm trots intensiv kampanj. 
2017

FIM-rallyt arrangerades i Sundsvall. Riksdagen uppmanar regeringen att ta fram en strategi för säkrare vägar, även motorcyklister. P-avgiften för MC och moped i Stockholm överklagades med bidrag från SMC. Lagändring gör att mopedbilar inte längre får stå på MC-parkeringar. Efter uppvaktning från SMC ändrade regeringen budgetförslaget så att även elmotorcyklar kan få bidrag. Regeringen gick också på SMC:s linje och det blev ingen fördubbling av fordonsskatten. SMC skrev dokumentet ”Säkrare vägar och gator för motorcyklister – en självklarhet i Nollvisionen” som beskriver hur vägmiljön kan säkras för MC. SMC beställer en friktionsmätning som visar att grus och diesel på torr belagd väg ger friktion motsvarande vinterväglag, långt under den gräns Trafikverket kräver. Trafikverket skärper kraven för sopning av grus efter snabellagning på större vägar och för friktion på beläggningsskarvar. Svemo ansluts till SMC och SMC till Svemo och därmed också Riksidrotten.

2018 Höga avgifter för MC-parkering infördes i Stockholm, Malmö och Lund något SMC lokalt kämpade emot. Nationell och lokala kampanjer inför valet. Stockholms stad lovat översyn av P-avgifterna.  Hållbarhetsredovisning 2.0 publiceras och ett helt elnummer görs av MC-Folket. 50 MC-ägare fick bidrag till köp av elmotorcyklar innan det slopades i december. MC och moped får köra i samtliga miljözoner. Ståltullar införs på MC från USA. Inga åtgärder för säkrare räcken för MC trots beslut i riksdagen. Åter höga dödstal på MC och i trafiken. Ingen ATK införs som fotar MC bakifrån. SMCs kurser certifieras och får europeisk kvalitetsstämpel. Råd och Riktlinjer 3.0 ny ledstjärna i SMC:s kursverksamhet. 
2019 Stockholms stad sänkte P-avgifterna. SMC svarar på 56 remisser om sänkta hastigheter i hela landet. Debattartikeln om hastighetssäkningarna får stor uppmärksamhet. Rekordlåga dödstal på tvåhjulig MC. SMC går med i nationell databas för att fånga upp olyckor vid pågående och avslutade vägarbeten. SMC skickar ut 70 000 ex av skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". 
2020 Pandemin corona/covid 19 gör att hela världen stannar upp och förändras under mars. Mängder av åtgärder vidtas för att minska smittspridning och följa myndigheternas rekommendationer. SMC:s kurser stängs ner några månader, alla resor utanför Sverige ställs in liksom Mälaren Runt, Riksträffen och årsmötet med SMC Weekend. Årsmötet blir digitalt. Alla aktiviteter coronasäkras liksom arbetet vid kansliet. P-avgifterna slopas i Stockholm under pandemin hela året. SMC svarar på mängder av remisser rörande sänkt hastighet från 90 till 80 km/h. Kubikgränsen sänks för provfordon A2. SMC överklagar beslut att utestänga oss från STRADA och får delvis rätt i domstol. Fortsatt låga dödstal på MC. 
2021 Trots pandemin lyckas SMC genomföra kurser och resor utifrån regler och rekommendationer. Fortsatt gratis parkering i Stockholm. Trafikverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för ökad MC-säkerhet. Den globala OECD-ITF arrangerades i Sverige där SMC var en av arrangörerna och genom den fastställdes att motorcyklar ingår i Nollvisionen. SMC stred för att ett handledarskap vid privat övningskörning ska upphöra när eleven fått körkort. 25 dödade på MC under året är ett rekordlågt tal. 
2022 Året inleddes av fortsatt begränsande hälsorekommendationer efterföljd senare av krav på vaccinering för att resa fritt. Dock inför säsongen släpptes de flesta reserestriktionerna och SMC kunde återuppta kurser enligt rådande restriktioner, sina resor runt om i världen och verksamheter. Tyvärr ställdes Hoj-X in men SMC:s årsmöte, Mälaren Runt och Riksträffen kunde genomföras som planerade. Ett projekt med provkörning av elmotorcyklar vid SMC:s kurser, träffar och andra konferenser runt om i Sverige under namnet Vision Electric genomfördes också under säsongen.

Jesper, SMC och f d infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd inviger 2012 Sveriges första underglidningsskydd på räcke. 

SMC har svarat på hundratals remisser och motsatt oss hastighetssänkningar utan att lyckas.

SMC har på olika sätt bdragit till att kontrollbesiktning för MC glesades ut 2004.

SMC har samarbetat med olika försäkringsbolag genom åren. Nu har vi ett gott samarbete med Svedea som bl a ger SMC en årlig kickback till vårt trafiksäkerhetsarbete.

Miljöarbetet blir allt viktigare. 2018 publicerades SMCs och Svemos Hållbarhetsredovisning 2.0.

SMCs medlemstidning MC-Folket har alltid varit en viktig kommunikationskanal till medlemmarna. 

SMC gick in i ett samarbete med MCM kring Mälaren Runt 2010. Numera är det ett SMC-arrangemang i samarbete med olika parter som MCE, Strul, Sulas, MC-collection m fl - alltid tredje lördagen i augusti. 


MC i bussfil - en ständigt aktuell fråga


SMCs kurser är numera certifierade och pågår hela säsongen i landet. SMC School är en av världens största kursarrangörer för MC.