Remissvar 2022

Här hittar du remissvar från 2022.  Tidigare remissvar hittar du till vänster. 

SMC:s remissvar till Regeringens promemorian om Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil.

SMC:s yttrande till Göteborgs Stads svar på remiss – Motion om att tillåta motorcyklar i kollektivkörfältet.

Remissvar I2022/01476 angående avstängning från prov på transportområdet.

Public consultation EU-kommissionen om fordonsbesiktning. Bilaga om mopedbesiktning SMC/MHRF samt yttrande från riksdagen. 

Remissvar Transportstyrelsen Ändring avgifter 2023, 25 augusti 2022

Remissvar Justitiedepartementet Ändring trafikförordning identifieringsljus från Polisens utryckningsfordon, 29 juni 2022

Remissvar Trafikverket Synpunkter på VGU, Vägar och Gators utformning, 3 maj 2022 Bilaga synpunkter Krav, Bilaga synpunkter Råd, Bilaga synpunkter Stödjande kunskap, Bilaga forskning och litteratur, Bilaga synpunkter Utformningsprocess, Bilaga Begrepp

Remissvar Infrastrukturdepartementet Promemoria parkering elsparkcykel, 21 mars 2022

Remissvar Stockholms stad Framkomlighetsstrategi Stockholms stad + bilaga Vad är vad, 18 mars 2022

Remissvar Transportstyrelsen angående tillstånd att bedriva försök med automatiserade fordon, 16 mars 2022

Public consultation EU-kommissionen Initiativ om körkort, 9 mars 2022

Public consultation EU-kommissionen Gränsöverskridande verkställighet av trafikregler, 9 mars 2022

Remissvar Infrastrukturdepartementet Förslag till Nationell Plan 2022-2033, 24 februari 2022

Svar till EU-kommissionen inför workshop om revision av det tredje körkortsdirektivet, 10 februari 2022 

Remissvar Infrastrukturdepartementet EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet, 1 februari 2022

Remissvar Justitiedepartmentet Skärpta straff trafikbrott, 1 februari 2022

Remissvar Transportstyrelsen Förslag föreskrifter och allmänna råd om STRADA, 24 januari 2022

Remissvar Finansdepartementet Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, 13 januari 2022

Remissvar Infrastrukturdepartementet Regler för eldrivna enpersonsfordon, Bilaga vad är vad 6 januari 2022