Grundkurser

Ändamål med behandling

Vid kursbokning grundkurssystemet lagras personuppgifter för identifiering av deltagare. 

De uppgifter som samlas in är:

  • Personnummer
  • Namn, adress, postnr, ort
  • Epost och Telefonnummer
  • ICE / SOS kontakt

Uppgifterna samlas in för att säkert utföra en kurs samt för att vid eventuell olycka tillse att kompletta uppgifter finns på deltagare. 

Alla kurser inom SMC:s används som statistiskt underlag i trafikpolitiskt arbete.