Blir det billigare försäkringar med eldrift?

Vad kostar det att försäkra en elmotorcykel? Svaret förvånar ofta positivt då försäkringspremien som regel är avsevärt mycket lägre jämfört med en motsvarande bensindriven motorcykel. Vad det beror på? Framförallt på olika sätt att mäta effekt.

En elmotor har som regel flera olika effektsiffror beroende på vad som avses. En elmotor med en kontinuerlig effekt på 50 kW (68 hästkrafter) kan ofta uppnå det dubbla under en begränsad tid. Det handlar egentligen om en slags överladdning där man tillfälligt tillåter att elmotorn överbelastas under kontrollerade former.

Dubbel effekt eller bara halv effekt?

En elmotorcykel har därför som regel två effektuppgifter – en kontinuerlig som avser den effekt som kan plockas ut under minst 15/30 minuters drift, och en maximal effekt som kan plockas ut under kortare tid än 15 minuter. Gissa vilken effekt tillverkarna anger? Och vilken effekt försäkringsbolagen ser?

Rena vilda västern

Transportstyrelsen som utfärdar registreringar baserat på tillverkarnas uppgifter på deras CoC-intyg (står för Certificate of Conformity och är ett tillverkarintyg med alla tekniska uppgifter om ett fordon) har inte haft det lätt. Men sedan en tid tillbaka har man i alla fall bestämt sig för (tvingats) att konsekvent följa europeiska tillämpningar och därmed är det de lägre effektuppgifterna som elfordonen registreras efter. Tidigare har det varit lite si och så med dessa uppgifter och de riktigt extrema skillnaderna hittar vi bland Tesla-bilar. Det rullar idag Tesla-bilar i Sverige med effektuppgifter från 89 till 772 hästar – för likadana bilar !

För de flesta elmotorcyklar är skillnaderna inte så stora, men det kan ofta skilja 50 % mellan den maximala och den kontinuerliga effekten. Hur länge man har tillgång till den maximala effekten i praktiken varierar förstås också. Det är ju först när den maximala varar längre än 15/30 minuter som den räknas som kontinuerlig. På vanlig väg är det som regel både svårt och farligt att utnyttja maxeffekten under längre tid. För den som ska köra på bana kan dock den tidsbegränsade maximala effekten komma som en obehaglig överraskning på rakan. Något som vi tar upp i ett kommande inlägg om bankörning och inspirerad körning med elmotorcykel.

Lätt 11 kW elmc med 40 tillfälliga hästar?

En annan bieffekt av detta är att lätta elmotorcyklar kanske inte är så lätta när det kommer till kritan, åtminstone inte under en begränsad tid. Även här är det numera den kontinuerliga effekten som räknas och även om det fortfarande finns en begränsning av maxhastighet för lätta MC kan det gå väldigt fort upp till 100 km/h med en eldriven 11 kW:are.

Inga skatterabatter för elmc

Vägskatten skiljer dock inte mellan motorcyklar med bensin och eldrift. Där eldrivna bilar gynnas med stora subventioner på upp till 60 000 kr vid inköp och skattefrihet även för hybridbilar med både el- och förbränningsmotor finns idag inga subventioner alls för eldrivna motorcyklar. Man kan förstås diskutera nyttan med dessa teknikinriktade subventioner, men som motorcyklist kan man väl ändå tycka att subventionerna åtminstone borde vara fordonsneutrala och inte bara gynna bilar?

Ett CoC-intyg är tillverkarens specifikation över ett fordon och dess tekniska data. Här är effektuppgifterna uppförstorade och visar de två olika effektuppgifter som anges för kontinuerlig och tillfällig drift. CoC-intyget ligger till grund för hur Transportstyrelsen registrerar nya fordon.

 

Här är Transportstyrelsens registrering av två likadana elmotorcyklar före och efter man gick över till att enbart använda sig av den kontinuerliga effekten.