FIM Kommissionen för rörlighet, transport, trafiksäkerhet och PR (CMT)

CAP är den del inom FIM som arbetar med att försvara motorcyklisternas rättigheter och intressen, både som innevånare och konsumenter, och därmed också trygga framtiden för motorcykelsporten. Jesper Christensen, SMC, är director för denna kommission.

CAP arbetar också med alla typer av trafiksäkerhet som är relaterad till MC på väg. Man vill främjar rörlighet, utveckla trafiksäkerhetsregler, kvaliteten och säkerheten för motorcyklister.
CAP samlar erfarenhet och expertis bland sina medlemmar från hela världen. CAP är en plattform för utbyte av goda exempel och kunskap på området.
CAP:s nätverk bedriver politiskt lobbyarbete för motorcyklisternas bästa.

 

CAP:s nätverk av instruktörer

Sedan 1996 har CAP byggt upp ett världsomspännande nätverk av erfarna motorcykelinstruktörer känt som ERTS (Experienced Rider Training Symposium).
Detta nätverk är öppet för instruktörer, poliser och motorcyklister som är intresserade av denna exklusiva hjälp till säkrare mc-körning. CAP har hittills organiserat 5 symposier.

 

Internationellt arbete
FIM deltar i Förenta Nationernas (FN) arbete, speciellt inom området trafiksäkerhet och tekniska reglementen på fordon.

 

Arbete inom Europeiska Unionen (EU)
Tillsammans med ACEM (tillverkarna) och FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) deltar FIM och representerar motorcykelkollektivet gentemot EU-myndigheterna.

 

Jesper Christensen, SMC är director i CAP.

 

Mer information om CAP, The Public Affairs Commission.