Enkät om service och reparationer av MC 2018

SMC fick under 2018 ta emot mängder av samtal och mail från medlemmar som var mycket besvikna på den tid de måste vänta för att få lämna sin MC på service. Problemet gällde flera MC-tillverkare och framförallt i våra större städer. Då bestämde SMC att göra en enkätundersökning. Resultatet presenterades i MC-Folket 3/2019. Över 1000 personer svarade på enkäten vilket är bra. På denna sida kan du läsa resultatet från hela enkäten.

Varför gjorde vi enkäten?
Under 2018 fick SMC mängder av samtal och mail från medlemmar som var besvikna på den tid de måste vänta för att få lämna sin MC på service. Problemet gällde flera MC-tillverkare och framförallt i våra större städer. När man köper en ny MC förväntar man sig att det ska finnas tider för service på de auktoriserade verkstäder för att genomföra service enligt de intervall som tillverkaren kräver. Andra har ifrågasatt varför man inte får välja verkstad när problemet att få tid för service är så stort och då vissa märkesverkstäder saknar kompetent personal. Då bestämde SMC att göra en enkätundersökning. Svaren visade att över hälften fick tid för service inom en vecka och över 70 procent inom två veckor. Det tyder på att problemet med att få tid är lokalt och kopplat till vissa verkstäder och märken.


1000 svar men enkäten kan förbättras
Vi fick över 1000 svar vilket är bra men resultatet kan bli bättre. Det beror på ett fel i enkäten som gjorde att man inte kunde slutföra enkäten om man servar själv. SMC kommer att göra enkäten årligen och nästa gång ska vi få med information från alla som servar själva och varför. Knappt 400 svar gäller medlemmar som lämnat motorcykeln på verkstad.

Vad är viktigast vid val av verkstad?
Några exempel är vad som är viktigast vid val av verkstad: kunnig personal följt av hög servicenivå och trevlig personal. Minst viktigt är närhet till verkstaden och pris. När garantin upphört servar drygt hälften av ägarna sin MC själv även om nästan en tredjedel väljer den auktoriserade verkstaden. En annan viktig sak som framkom var priset på senaste service som varierade mellan 2 000-21 000 kronor. Snittkostnaden var 3 145 kronor. Två tredjedelar tyckte priset var rimligt. Av de som lämnat in hojen för reparation fick tre fjärdedelar tillbaka den inom en vecka medan tio procent fick vänta en månad eller mer. Många föreslår att den första servicen bakas in i priset vid försäljning och att kravet på årlig service ses över med tanke på hur få mil motorcyklarna körs i Sverige, t ex till 1000 mil.  Enkäten ger en bra bild och många bra tips till verkstäderna. 


Relationen med verkstäderna är viktig
Resultatet visar att hög servicenivå, kunnig och trevlig personal är viktigare än pris. Detta citat är talande ”Att få personlig service och att se att mekanikern och kundmottagaren tar den tid som behövs för att göra jobbet bra är avgörande”.  Det är självklara saker som varje verkstad bör tänka på för att behålla befintliga kunder och få nya.  För tillverkarna borde detta vara ännu viktigare.  Om det inte finns verkstäder som kan ta hand om nya motorcyklar som säljs i Sverige-då finns en uppenbar risk att motorcyklisterna väljer ett annat märke nästa gång. 

SMC:s tips till verkstäderna
- Lämna pris vid bokning och tala om hur lång tid en service eller reparation tar.
- Ring kunden om det dyker upp fel som gör att priset inte stämmer.
- Berätta för kunden vad som gjorts genom ett blad och tala om andra brister som kan behöva åtgärdas som kunden inte känner till.
- Visar det sig att en service/reparation inte utförts rätt av verkstaden – åtgärda felet utan långa slitsamma processer.
- Bjud kunden på en kopp kaffe medan hojen servas eller erbjud lånehoj om kunden vill. - Verkstäder som hämtar och lämnar motorcyklar för service får otroligt mycket beröm, det skulle uppskattas om det införs på fler verkstäder! 

Resultat från enkäten, samtliga svar och kommentarer.


Att få en tid för att lämna sin MC på service och reparation är viktigt för många MC-ägare. Att få reparationen utförd på ett proffsigt sätt av kompetent personal är självklart också viktigt. 

Läs hela resultatet av enkäten med svar och kommentarer här.