Körkortslösa i bil och på MC

SMC har fått statistik bygger på Trafikverkets djupstudier av omkomna i vägtrafiken. En jämförelse har gjorts av andelen körkortslösa förare på motorcykel och personbil samt andelen påverkade av alkohol och/eller droger. Andelen körkortslösa och påverkade är högre bland MC-förarna. Statistiken visar att det finns få likheter mellan SMC-medlemmar och denna grupp.

SMC har under flera år pekat på problematiken med körkortslösa förare bland dem som dödas på motorcykel. En oroväckande hög andel saknar körkort och i den gruppen är en majoritet påverkade av alkohol och/eller droger. SMC har nu fått statistik från Trafikverket som är insamlade ur djupstudierna. 

Tabell 1.  Antal och andel körkortslösa förare bland omkomna på MC jämfört med bil, 2010-2014

Fordon Körkort Inget körkort Totalt % andel utan körkort
MC 120 52 172 30
Bil 416 33 449 7
Totalt 536 85 621 14

Tabellen ovan visar att andelen dödade som saknar körkort är betydligt högre bland dem som kör motorcykel jämfört med bil. 

 

Tabell 2. Andelen alkoholpåverkade bland omkomna MC- och bilförare, 2010-2014

Fordon Alkohol Nykter Totalt % andel påverkade
Motorcykel 38 123 161 24
Bil 85 334 419 20
Totalt 123 457 580 21

Andelen dödade som är alkoholpåverkade är högre bland dem som kört motorcykel jämfört med bil. 

 

Tabell 3. Körkortsinnehav bland omkomna MC- och personbilsförare som var påverkade av alkohol, 2010-2014.

Fordon Körkort Saknar körkort Totalt Andel utan körkort
Motorcykel 15 22 38 58
Bil 62 21 85 25
Totalt 77 43 123 35

Över hälften, 58 procent, av de som omkom på motorcykel 2010-2014 och var alkoholpåverkade saknade körkort.  Motsvarande siffra för personbil är 25 procent. 

 

 

Tabell 4. Antal och andelen drogpåverkade bland omkomna MC- och bilförare, 2010-2014

Fordon Droger Drogfria Totalt % andel drogpåverkade
Motorcykel 29 137 166 17
Bil 31 394 425 7
Totalt 60 531 591 10

Andelen drogpåverkade är högre bland motorcyklisterna jämfört med personbilsförarna som omkom 2010-2014. 

 

Tabell 5. Körkortsinnehav bland omkomna personbils- och MC-förare som var påverkade av droger, 2010-2014.

Fordon Körkort Saknar körkort Totalt Andel körkortslösa
Motorcykel 7 19 27 70
Personbil 15 15 30 50
Totalt 22 34 57 60

Andelen som saknar körkort är hög bland både MC- och personbilsförare som var drogpåverkade i samband med dödsolyckan. Andelen är dock betydligt högre bland MC-förarna jämfört med bilisterna. 

SMC om allvarliga trafikbrott

Det finns få likheter med svenska motorcyklister i denna statistik om man ser på resultat av SMC:s och NTF:s enkätstudie om attityder till trafiksäkerhet 2010. Där uppger alla att de har MC-körkort. Inställningen till att köra berusad och/eller påverkad av droger är klart avståndstagande. MC-förare hade en mycket bättre attityd i fråga om alkohol/droger jämfört med bilister. 

Jämför man gruppen MC-förare med bilförare som omkom under perioden 2010-2014 är andelen som har körkort betydligt högre bland bilisterna . Andelen påverkade av alkohol och/eller droger är också högre bland motorcyklisterna i samband med dödsolyckorna. Förr SMC är förklaringen enkel - de körkortslösa MC-förarna är ofta påverkade av alkohol och/eller droger och kör ofta en motorcykel de inte äger. Allt detta leder till en kraftigt ökad olycksrisk om man kör motorcykel. 

Det är inte farligt att köra motorcykel om man gör allting rätt, men det kommer aldrig att bli riskfritt. 

Källa: Trafikverkets djupstudier.

Vill du läsa mer? 
SMCs rapport "Extremt beteende är främst en fråga om olovlig körning". 

VTI:s rapport "Alkohol, droger och läkemedelhos omkomna personbilsförare", Åsa Forsman 2015

VTIs rapport "Förekomst av alkohol och droger hos förare av lastbil och buss som varit inblandade i dödsolyckor och olyckor med svåra personskador, Åsa Forsman 2018

Trafikverket genomför djupstudier av alla som dödas i trafiken på de svenska vägarna. 

 

En hög andel av de omkomna MC-förarna som var narkotikapåverkade saknade körkort, 70 %.

 

Över hälften, 58 %, av de som var alkoholpåverkade vid dödsolyckan på MC saknade MC-körkort.