Remissvar 2023

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

Här hittar du remissvar från 2023.  Tidigare remissvar hittar du till vänster.