Tankbeläggning och infräsning

Det finns två beläggningsarbeten som används allt oftare, särskilt på de mindre och lågtrafikerade vägarna. Det handlar om tankbeläggning och infräsning. När infräsning pågår bör du undvika att köra vägen, den kan vara i stort sett oframkomlig för en MC med två hjul. När tankbeläggning görs är det också klokt att välja annan väg innan allt överflödigt grus är borta. Det finns annars stor risk för stenskott och att bindemedel fastnar på din MC.

Vad är tankbeläggning?

Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Det finns två vanliga varianter som används: ytbehandling och indränkt makadam.  

Vid en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort. Det är viktigt att ha rätt mängd bindemedel och grus för att inte skapa blödningar. Entreprenören ska sopa tills allt grus är borta. Ibland sänks hastigheten under tiden. Tyvärr betyder ytbehandling ökad risk för stenskott och att man kör omkull i gruset. När allt grus är borta är vägen relativt ojämn och kan ha skrovlig yta. Efter en tid försvinner detta.

När man använder beläggningen indränkt makadam läggs först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott. Denna metod används främst på det mindre lågtrafikerade vägnätet.

SMC rekommenderar motorcyklister att undvika att köra på vägar medan någon form av tankbeläggning/ytbehandling pågår och vänta tills allt grus är bortsopat.

Trafikverkets hemsida om tankbeläggning

Trafikverkets infoblad om tankbeläggning. 

Vad är infräsning?

Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Infräsningstekniken används  främst på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret. Arbetet med att förbättra vägen kan därför vara ganska omfattande och pågå under lång tid, ibland ett par år.
Efter infräsningen läggs sedan ett nytt beläggningslager, oftast av asfaltmassa men ibland även en tankbeläggning med indränkt makadam.

Trafikverkets hemsida om infräsning

Trafikverkets infoblad om infräsning

E45 malung-mora
En tankbeläggning på E45 mellan Malung och Mora

 

infräsning väg 331
Så här kan det se ut i samband med infräsning. Väg 331 mellan Graninge och Sörberge

väg 331 natt
Väg 331 mellan Graninge och Sörberge