Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

Här hittar du remissvar från 2023.  Tidigare remissvar hittar du till vänster. 

Remissvar förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter 18 juli 2013

Samråd EU Samråd Förslag Till Ett Nytt Körkortsdirektiv 30 Maj 2023

Remissvar utredning Ju2022/03386 Nya trafikförsäkringsregler– stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken 17 februari

Remissvar Promemorian I2022/01599 Åtgärder mot manipulering av viss fordonsutrustning – avgasrening och vägmätare 1 februari

Remissvar Promemorian Fi2022/03172 Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 16 januari