Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2021.  Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Remissvar Stockholms stad trafiksäkerhetsplan, 13 september 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 120 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet E14 Västernorrlands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet E14 Jämtlands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 582 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 897 Kronobergs län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 9 Skåne län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 17 Skåne län, 26 augusti 2021 

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Hallands län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 108 Skåne län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 25 Kalmar län, 26 augusti 2021

Remissvar Trafikverket hastighet väg 28 Kalmar län, 26 augusti 2021

Överklagande Kammarrätten av Transportstyrelsens beslut att inte lämna ut uppgifter i STRADA, 24 augusti 2021

Yttrande till EU-kommissionen Sustainable transport – new urban mobility framework, 18 augusti 2021

Remissvar Transportstyrelsen Stoppa illegala trafikskolor och fusk vid förarprov , bilaga resultat handledarenkät samt kommentarer från handledare 17 augusti 2021

Remissvar Transportstyrelsen avgiftsförslag 28 juni 2021

Yttrande samråd Trafikverket RV66 Oti-Smedjebacken 23 juni 2021

Public consultation om körkortsdirektivet EU-kommissionen 5 maj 2021.

Yttrande samråd Trafikverket E45 Säffle-Hammar, 29 mars 2021

Remissvar Trafikverket om val av räcke på väg 541, Västerbotten, 16 mars 2021

Remissvar Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor, 10 mars 2021

Remissvar ARN om införande av avgifter för ansökningar m.m., 3 februari 2021

Remissvar Transportstyrelsen Teknisk identifiering av fordon, 15 januari 2021

Remissvar Infrastrukturdepartementet Angående fusk vid förarprov och illegala trafikskolor, 4 januari 2021