Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

Här hittar du remissvar från 2022.  Tidigare remissvar hittar du till vänster. 

Remissvar Finansdepartementet Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk, 13 januari 2022

Remissvar Infrastrukturdepartementet Regler för eldrivna enpersonsfordon, Bilaga vad är vad 6 januari 2022