Våld, kriminalitet och droger

SMC ser hela vår verksamhet som en manifestation för kamratskap och gemenskap inom MC-kollektivet. SMC uppmanar motorcyklister att ta avstånd från allt som rör våld, kränkningar och annan kriminalitet. SMC har alltid tagit ställning emot alkohol och droger i samband med körning i trafik.

SMC är en intresseorganisation som består av, och finns till för vanliga landsvägsåkande motorcyklister. SMC som organisation är genom sina stadgar byggd på en demokratisk grund, och SMC är partipolitiskt och religiöst fristående.

SMC:s riktlinjer runt jämställdhet beskriver en organisation som är öppen för alla motorcyklister oavsett kön, ålder, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder(såväl psykiskt som fysiskt), sexuell läggning och etnisk tillhörighet och ingen särbehandling ska göras. Men SMC har kravet att medlemmar och anslutna klubbar stödjer SMC:s stadgar.

SMC har sedan många år klart tagit avstånd från våld, kriminalitet och droger. Vi har även klart deklarerat ställningstagande mot extrema beteenden i trafiken.

En av SMC:s uppgifter är att främja samarbete mellan riksorganisationen och SMC:s distriktsorganisationer och klubbar. Sedan 1990-talet har ett antal kampanjer drivits av både SMC centralt och våra distrikt som klart visat vårt ställningstagande mot våld, kriminalitet och droger. Motorcyklister mot våld, Schyssta knuttar, 99 % och Kvalitetssäkrad motorcyklist är fyra exempel. Detta har följts av lokala evenemang som till exempel Siljan Runt.

SMC har alltid tagit ställning emot alkohol och droger i samband med körning i trafik.

SMCs ställningstaganden i alla slags frågor som rör motorcyklism speglas även i våra remissvar, våra uttalanden, vår medlemstidning MC-Folket och på vår hemsida. Allt detta ska sammantaget utgöra ett led i motorcyklismens sunda utveckling.

SMC har inte har någon polisiär eller myndighetsutövande makt. Vår roll är heller inte att döma. Däremot fördömer vi alla våldshandlingar. Vi uppmanar alla till ömsesidig respekt och att vi gemensamt värnar om vårt intresse, motorcyklism.

Vill du bli medlem i SMC? Bli medlemsidan finns här.
Vill du ansluta din klubb till SMC?  Allt du behöver veta hittar du här.


Mälaren Runt är i allra högsta grad en symbol för MC-gemenskapen!

 


Självklart måste vi värna om alla i kollektivet, en viktig del är att ta hand om barn och unga och värna om återväxten!