Tre gruppkörningssystem

Vilket av dessa tre gruppkörningssystem som är lämpligast beror på gruppens sammansättning, syftet med gruppkörningen och liknande.
Vid samlad gruppkörning håller gruppen håller ihop. Den lämpar sig bra på landsväg där långsam kör först.
Under öppen gruppkörning kör gruppen med individuellt tempo på landsväg och snabbast kör först
I den danska varianten byter man position i gruppen ofta. Detta är bra vid t.ex. stadskörning.

1.  Samlad gruppkörning
Denna grupperingsordning syftar till att gruppen kör ihop och tillgodoser att man kan njuta av att åka tillsammans. Osäkra eller ovana förare placeras relativt långt fram i gruppen. Detta för att undvika att "gummisnodden" åker fram och tillbaka. Detta skapar irritation hos bakomvarande. I praktiken blir det så att den som kör långsammast styr hela gruppens hastighet. Därför är det bra att ha honom/henne långt fram.

Position i gruppen
Man kör aldrig om varandra när man kör i ”samlad grupp”. Den positionen som man har när gruppen startar behåller man till nästa stopp. Undantaget är när någon behöver kommunicera för att tanka, gå på toaletten eller annat som inte kan vänta. Vederbörande kör då om hela kön och antingen kommunicerar med ledaren eller tar över som ledare för att köra av på lämplig avfart.

Håll kontakten bakåt
Håll uppsikt i backspegeln. Kommer kompisen bakom dig på efterkälken så saktar du in så att du hela tiden har kontakt med honom/henne. Försvinner kompisen ur sikte så stannar du och inväntar denne. Gruppledaren vänder tillbaka för att se vad som hänt och gruppen samlas genom att gruppledaren kör förbi alla och återtar tätpositionen.

Kökarl – ”Akterlanterna”
Ledaren utser en kökarl som kör sist. Denne kör om möjligt med färgad väst så att ledaren alltid kan se honom, såvida gruppen inte är allt för stor.

2.  Öppen gruppkörning
Denna grupperingsordning syftar till att gruppen kör med de snabbaste längst fram. Gruppering blir i praktiken omvänd ”Samlad gruppkörning”. Detta körsätt används främst av åkare som känner varandras körsätt och som tycker bäst om att köra i eget tempo. Att köra i öppen grupp kräver ofta mera erfarenhet än i ”Samlad gruppkörning” eftersom tempot ofta är högre.

Position i gruppen
Den snabbaste kör längst fram, näst snabbast som nummer två och så vidare. Har man en kompis som ligger bakom och man känner att denne vill åka i högre hastighet så bör man vinka förbi honom/henne vid första lämpliga tillfälle. Hålls inte tre sekunders avstånd av bakomvarande så är det troligen för att denne vill köra om - vinka då förbi honom/henne.

Kontakt bakåt -vägbyte
Kommer kompisen bakom dig på efterkälken när du kör i öppen grupp så kör vidare i ditt eget tempo. Vid sväng till en annan väg så väntar du och gruppen på att kompisen bakom kommer i kapp. Stanna om möjligt på höger sida vid korsningen tills du ser att han uppfattat att du svänger. Kör sedan ifatt gruppen. Du ska sålunda alltid veta vem som kör efter dig. Den som kör sist - vinkar OK när han är framme vid gruppen som har stannat för vägbyte.

3.    Dansk gruppkörning
Denna grupperingsordning syftar till att ledaren stannar vid varje korsning. Där pekar han/hon på väggrenen där nummer två ska stanna och i sin tur peka i den riktning som ledaren kört, det vill säga åt det håll resten av gruppen ska köra. Detta körsystem är mycket bra när det finns många korsningar, rödljus, etc. i stadskörning. När ledaren inte har flera MC bakom sig vet han om att han måsta stanna och invänta gruppen som då samlas igen. Det är ganska roligt att köra efter detta system, eftersom att det konstant är full aktivitet och växling på positioner i gruppen.

Kökarl –”akterlanterna”
Ledaren utser en kökarl som kör sist. Denne kör om möjligt med färgat väst så ledaren kan se honom. Kökarlen bör vara en skicklig och snabb motorcyklist eftersom han kan behöva ”köra på” för att hinna i kapp. Dessutom är det viktigt att han känner till vägen och resans mål.

Till sist, gemensamt för all gruppkörning- visa alltid hänsyn
Visa hänsyn och använd sund förnuft när du kör – även i grupp. Undvik att köra i för stora grupper. Säkerhet och nöje är ofta mycket bättre i grupper med färre än tio MC. Är man fler så avtalar man var gruppen ska träffas igen för att fika, etc. Har du kommit i en grupp som inte kör i en hastighet som du trivs med eller känner dig säker i så försök inte att hänga med om det går för snabbt. Ta det lugnt och byt grupp vid nästa möjliga tillfälle. Glöm aldrig att dina gränser inte är de samma som din kompis har. Motorcyklister kör på ofta olika typer av motorcyklar och har alla olika erfarenhet och kunskapsnivå.

Ladda ner pdf-fil om de tre gruppkörningssystemen. 


Vid körning i regn är det extra viktigt att hålla avståndet!


På motorvägar med lite trafik är det enkelt att köra i grupp.