Hur hittar man vägar utan räcken?

Många motorcyklister vill undvika vägar med mitträcken, särskilt de som har vajerräcken. Genom att använda Trafikverkets Nationell Väg Data Bas, NVDB, kan du få veta var det finns räcken och vilka räcken som är monterade.

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet och har mängder av data om sina vägar. Genom att fylla i sökord kan du hitta information om vägarna. 

För att hitta vägar med mitträcken gör du så här. 

1. Gå till Nationell VägDataBas, NVDB 

2.  När du öppnat kartan så har du en ruta till höger där det står Dataslag på karta. Låt den första rullisten stå kvar på Alla.  

3. Klicka på den undre rullisten och där väljer vägtyp vägräcke så får du fram alla vägar med räcken samt vilken räckestyp som finns monterade. Zooma in den landsdel du är intresserad av. 


Så här ser det ut i NVDB om man söker på vägräcke. I NVDBkan du söka all slags användbar info om vägar.

Vill du undvika vägar med räcken? Använd Trafikverkets NVDB där alla slags data om vägar finns samlade.