Krishanteringsplaner

Det är viktigt att organisationens aktiva förbereder sig på bästa sätt för eventuella allvarliga olyckor och andra händelser i samband med SMC:s verksamhet.


För att underlätta arbetet för föreningarna har SMC samlat ”bra att ha information” i Krisplaner, det är ett dokument som ska hjälpa när olyckan är framme. Krisplanen ska vara en naturlig del i organisationens säkerhetsarbete, och det är viktigt att all verksamhet följer och arbetar efter den gemensamma krisplanen.
Respektive distrikt och kurser inom School utser beredskapsgrupper som är väl insatta i vad Krisplanen innehåller, samt vilket ansvar beredskapsgruppen har och vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas vid olyckshändelser.
Nedan finns förutom krisplaner för de olika verksamheterna, även kortare listor som kan vara bra att ha för att förstå helheten i vårt krishanteringsarbete.

 

Övergripande Krishanteringsplan

Vid olycka på väg i SMC:s verksamhet - enkel lista

Loggbok

Bild av krisnivåer

Definition av krisnivåer

 

School Krishanteringsplan Denna gäller all schoolverksamhet på riks och i distrikt.

Kom-ihåg-lista för Funktionärer inom School

Loggbok

 

Krishanteringsplaner för SPORT (Följer SVEMOS krishanteringsplan)

 

TRAVEL Krishanteringsplan

Loggbok

 

En krishanteringsmall som distrikten kan utgå från

Loggbok