FIA

Tidigare var SMC medlem i Alliance International de Tourism, AIT. Numera är AIT och FIA ”Federation Internationale de l´Automobile, enade i en organisation och går under benämningen FIA.

FIA är en global organisation med 213 nationella motorklubbar från 125 olika länder. Totalt representerar FIA 100 miljoner motorister och deras familjer. Enbart Europa finns cirka 40 miljoner medlemmar. SMC och Motormännen är svenska medlemmar i FIA. Organisationer som är medlemmar i FIA hittar du här. FIA ansvarar för all tävlingsverksamhet för bilar i världen. FIA Yearbook 2022 inehåller kontaktuppgifter över hela världen. 

FIA är  aktiva i trafiksäkerhetsarbetet, inte bara då det gäller bilar utan även MC och mopeder samt andra oskyddade trafikanter. SMC har mycket kontakt med FIA och informerar om vårt arbete på olika områden. FIAs generalsekreterare Jean Todt har utsetts till FNs särskilda sändebud och ansvarig för den globala trafiksäkerheten.

 
På baksidan av ditt medlemskort hittar du ett emblem med bokstäverna FIA. Det märket kan öppna dörrar och innebära en rad fördelar för dig när du är ute och reser. Till exempel billigare eller rent av kostnadsfri hjälp av andra organisationer som är anslutna till AIT om du får problem i utlandet. Behöver du hjälp vid utlandsvistelse med hotellbokning, hitta en verkstad, bärgning eller något annat – visa ditt SMC-medlemskort och peka på FIA-märket. 


Lewis Hamilton i sin bil, Ungern