Alkohol och droger

Det är en självklarhet för SMC att alkohol och/eller droger inte ska kombineras med MC-körning. Samtidigt visar Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dödats i trafikolyckor att en stor andel varit påverkade av alkohol och/eller droger. En majoritet av de som var påverkade saknade körkort.

I en attitydundersökning genomförd av SMC och NTF 2010 bland 2000 SMC-medlemmar, ställdes ett antal påståenden om alkohol och droger. Samma frågor hade tidigare ställts till bilförare. Resultatet visade att motorcyklister har en mer negativ inställning jämfört med bilister tlll allt som rör fordonskörning i kombination med alkohol/droger.  Motorcyklisterna hade kört motorcykel i lägre grad kört sedan man misstänkt att man varit alkohol- eller drogpåverkad; motorcyklister hade i lägre grad kört dagen efter då man misstänkte att man druckit för mycket; färre motorcyklister hade blivit stoppade i poliskontroller.  Studien visade också att motorcyklister är positiva till skärpta straff för rattfylleri, till nollpromillegräns för alkohol och till alkolås på motorcykel.

Samtidigt visar Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på MC 2011-2020 att en tredjedel av alla som dör på MC är påverkade av alkohol och/eller droger. För perioden 2005-2008 var andelen en fjärdedel.  Men, en viktig faktor att beakta är att majoriteten av 72 procent de omkomna förarna som var påverkade saknade körkort för MC jämfört med 15 procent bland de som hade körkort. 

Nästan hälften av de påverkade förarna var påverkade av andra droger än alkohol. Tyvärr går statistiken i helt fel riktning avseende andelen dödade motorcyklister som är berusade och/eller drogpåverkade.


Påverkade med/utan körkort
Källa: Trafikverkets djupstudier av dödade på MC 2011-2020.

En hög andel av dem som kör påverkade av alkohol och droger gör andra fel: de saknar körkort, de äger inte motorcykeln de körde och körde ett fordon som var avställt eller oregistrerat. Olyckorna har ofta skett på kvällen/natten. Läs mer på sidan om Allvarliga trafikbrott.  Det här handlar om människor som inte ingår i MC-gemenskapen och som SMC har svårt att nå genom vårt ordinarie trafiksäkerhetsarbete.

Andelen dödade som var påverkade av alkohol och/eller droger är betydligt högre bland MC-förare jämfört med bilister.  Även här är det framförallt de körkortslösa MC-förarna som sticker ut. 

SMC anser att det är viktigt att sprida information om verkligheten bakom djupstudierna för att 
- minska utlåning av motorcyklar till påverkade personer,
- minimera möjligheten att stjäla en motorcykel
- öka kunskapen om effekter av alkohol och droger i trafiken 
- satsa resurser på de grupper där problemet är störst.

SMC uppmanar alla som övernattar på ett MC-evenemang och dricker alkohol att använda en godkänd alkotest före hemresan, något många SMC-klubbar tillhandahåller.


En kampanj som sponsrades av Systembolaget under 1980-talet. 

 

spritflaskor
Alkohol och MC-körning är ingen bra kombination

 

Tyvärr visar obduktionsprotokoll att en hel del dödade MC-förare använt droger.