Ersättning vid personskada

Personskador som uppstår i trafik med ett motordrivet fordon regleras enligt Trafikskadelagen. Denna lag ger samtliga personer som får personskador rätt till ersättning om de skadas av eller i samband med att de färdas med ett motordrivet fordon.

För att ersättning ska utgå ska skadan ha inträffat i trafiken. Uppstår en skada vid ett normalt brukande av ett fordon anser man att det är följd av trafik. Det är inte heller nödvändingt att motorn är igång. Trafikskadeersättning utgår även om fordonet är oförsäkrat. Ersättning utgår också till den som vållat skadan. Ersättning utgår också från Trafikförsäkringsföreningen om fordonet som skadar en person är okänt, till exempel vid smitning. 

När gäller inte trafikskadelagen?
Lagen gäller inte fordon som används för träning, tävling, övningskörning, uppvisning eller liknande inom inhägnat tävlingsområde. För att undantaget vad gäller tävling och träning ska gälla krävs att tävlingsområdet är mycket väl inhägnat. Om inte, kan ersättning utgå även vid tävling, träning med mera. 

Regelverket för personskador är komplicerat. I trafikförsäkringen ingår ofta rätt för den som skadas att anlita advokat för hjälp i skadereglerningen som den skadade inte behöver betala för. Kontakta SMC:s kansli för att komma i kontakt med sakkunnig advokat eller välj någon av våra samarbetsjurister. 

Om du råkar ut för en trafikskada
Du bör omgående uppsöka sjukvårdsinrättning för att få skadorna dokumenterade. Anmäl skadan omgående till det trafikförsäkringsbolag som ska reglera skadan. Begär en skriftlig bekräftelse på anmälan.  Kontrollera också dina andra försäkringar som kan ge ersättning, till exempel tjänsteförsäkring, gruppförsäkring, via fackförening eller arbetsgivare samt privat olycksfallsförsäkriing. Du kan även vara medförsäkrad på annans försäkring. Ersättning kan utgå samtidigt från flera försäkringar. Villkoren varierar mycket mellan olika försäkringar och bolag. Kontrollera därför alltid ditt försäkringsskydd och villkor som gäller. 

Om du blir sjukskriven i samband med skadan ska du först begära sjukpenning genom din arbetsgivare och Försäkringskassan. Övrig ersättning som kan utgå genom din trafikförsäkring: 

  • Inkomstförlust (vid skadetillfället och i framtiden)
  • Sjukvårdskostnader och andra utgifter ( t ex tillsyn av husdjur, hjälp i hemmet)
  • Sveda och värk (utgår endast under akut sjuktid)
  • Lyte eller annat stadigvarande men (ärr, hälta, förlust av kroppsdel med mera)
  • Olägenheter i övrigt (smärre ersättning för t ex förlust av fritidssysselsättning, ökade levnadsomkostnader, uttröttning p g a skadan.

Länkar
Trafikskadelagen
Trafikförsäkringsföreningen, TFF

 

Konsumenternas försäkringsbyrå har bra information om allt som rör försäkringar.

Om rätt till ersättning för personskada i trafik

Om trafikskadades rätt till juridiskt ombud