SMC Årsmöten

SMC är en unik organisation med tanke på att vi har direkt demokrati.

Varje medlem har rätt att närvara och rösta i samband med årsmötet. Alla medlemmar kan skriva motioner till årsmötet. Motivera ditt förslag och skriv vilket beslut du vill att årsmötet ska fatta. Skriv ditt namn och medlemsnummer. Skicka med e-post till info@svmc.se  eller brev till vår postadress. Motioner till årsmötet skall, för att kunna behandlas, vara SMC tillhanda senast den 1 februari.

Var SMC:s årsmöte ska hållas beslutas av styrelsen. Mötena flyttar mellan tre regioner; norr, mitt och syd varje år.

 

Antalet röstberättigade vid SMC:s årsmöten

År Plats Röstberättigade
2001 Lövånger 152
2002 Fiskeboda 217
2003 Ljungbyhed 345
2004 Söderhamn 209
2005 Uppsala 221
2006 Ronneby 196
2007 Sundsvall 193
2008 Orsa Grönklitt 128
2009 Öland 179
2010 Åre 155
2011 Eskilstuna 191
2012 Brastad 167
2013 Uppsala 247
2014 Vidsel 149
2015 Borlänge 154
2016 Säfsen  55 (extra årsmöte)
2017 Kosta 120
2018 Lycksele 109
2019  Tällberg 138
2020 Digitalt 158
2021 Digitalt 50

 

Protokoll från tidigare årsmöten