Motorcyklar och släp

Det är tillåtet att köra motorcykel med släpvagn i Sverige och Europa. Så har det inte alltid varit men FEMA har drivit frågan ända till Europadomstolen. I Sverige uppstod problem med kopplingsanordningar 29 april 2009. SMC kämpade under tre år för en lösning som kom genom ny föreskrift från 16 april 2012.

Köra med MC-släp i Europa
Vilka regler som gäller i de olika EU-länderna hittar du på  Femas hemsida. 

Problem 2009-2012
Under perioden 29 april 2009 - 15 april 2012 har besiktningsorganen och Transportstyrelsen tillämpat regeln att om inte godkänd vikt införd i registreringsbeviset för hur mycket massa en MC får dra godkänns inte kopplingsanordningen! Mängder av medlemmar har kontaktat SMC angående detta. Regeln gällde motorcyklar som tagits i bruk efter 17 juni 1999. SMC genomförde tester, enkätundersökning bland släpvagnsåkare, uppvaktade politiker, tillverkare och EU-kommissionen. Honda Sweden gjorde ett utmattningstest av en Honda GoldWing som körts många mil med släp. Allt visade på att köra med släp efter MC inte försämrar säkerheten, inte försämrar motorcykeln och därför bör tillåtas. 

Aktuella regelverk 1 oktober 2021
Föreskriften från 2012 (TSFS 2012:21)  löste problemet 2012 och den föreskriften gäller fortfarande tillsammans med den nya föreskriften från Transportstyrelsen som gäller godkännande av fordon (TSFS 2021:10, kap 4 §100). Den säger att släpvagnsvikten får uppgå till det lägsta av följande:

1. den vikt som kopplingsanordningen är konstruerad för.
2, den vikt som motsvarar hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten av bränsle och verktyg som hör till motorcykeln.
3. 150 kilo.  

Från och med 1 oktober 2021 finns nya föreskrifter som beskriver krav på motorcyklar som tagits i bruk. I TSFS 2021:11, kapitel 6, §§5-10 anges tydligt vilka krav som gäller för kopplingsanordning. Ett nytt krav på kopplingsanordningar som godkänns efter 1 januari 2022 är att det ska finnas en sekundär koppling eller säkerhetsvajer på släpvagnar efter fyrhjuliga motorcyklar, detta krav gäller inte två- och trehjuliga MC.  

Det finns inget registrerings- eller skattekrav på släpvagn som dras av motorcykel. Du behöver varken registrerings- eller kontrollbesikta din släpvagn som dras av motorcykel. Därför finns inte heller registreringsskyltar på släpvagnar som dras av motorcyklar. Däremot måste kopplingsanordning på motorcykel godkännas i registreringsbesiktning enligt kap 4, §100 i TSFS 2021:10.

Du som bygger en egen dragkrok ska kunna visa att den uppfyller kraven i 97/24/EG, kapitel 10, bilaga 1. Bilagan är 10 sidor lång. Av bilagan framgår det även att konstruktion skall genomgå ett dynamiskt hållfasthetsprov. Ett dokument som visar att dragkroken uppfyller kraven ska kunna visas upp. 

Vill du inte tillverka en egen dragkrok enligt EG-reglementet finns dragkrokar till ett antal olika hojar hos Roc. Har du ett ombyggt eller amatörbyggt fordon ska konstruktionen och dess montering kontrolleras och godkännas av SFRO eller Testa. 

Kopplingsanordningen ska vara centrerad på motorcykeln.

Maxfarten för en motorcykel som kör med släpvagn är 80 km/h (Traf kap 4, § 20).

Till en tvåhjulig motorcykel får man inte koppla en släpvagn vars bredd överstiger 125 cm eller med en vikt som överstiger halva det dragande fordonets tjänstevikt, minskat med bränsle och verktyg som tillhör fordonet. Har du en tre- eller fyhjulig motorcykel får inte släpvagnens bredd överstiga 200 cm och regler om vikt är samma som ovan. (TraF, kap 4, § 15a)

En släpvagn som dras av en motorcykel ska utrustas med följande utrustning:

  • däck som är godkänt för maxfarten 80 km/h (TSFS 2021:11, kap 4 §§ 47-56)
  • släpvagn som dras av motorcykel ska ha bakifrån synliga körriktningsvisare på varje sida som kan avge orange ljus bakåt  bilaga 3, TSFS 2021:11
  • släpvagn som dras av motorcykel ska baktill ha en eller två positionslyktor som visar rött ljus bakåt bilaga 3, TSFS 2021:11
  • släpvagn som dras av motorcykel ska ha en eller två stopplyktor som visar rött ljus bakåt när färdbroms används, bilaga 3, TSFS 2021:11
  • släpvagn som dras av motorcykel ska ha en eller två bakre reflexanordningar som kastar rött ljus bakåt. De får ej vara triangelformade  Bilaga 3, TSFS 2021:11
  • Länk till Transportstyrelsens sida om släpvagnar som dras av MC. 

Försäkring
Ett släp som dras av en MC är inte ett registrerat fordon. Hos de flesta bolag ingår släpet i försäkring för MC. Vissa bolag kräver att detta skrivs in i avtalet. Kolla försäkringsvillkoren och ring ditt bolag om du är tveksam. 

Körkort och MC-släp
En fråga har dykt upp i EU-kommissionens körkortsgrupp då man upptäckt att EU:s körkortsdirektiv inte ger de som har A-körkort rätt att dra ett släp efter motorcykeln. I Sverige är det tillåtet att ha släp efter mc, förutsatt att man uppfyller tekniska krav på släp och koppling med mera.

Enhjuliga släp
Det finns inga regler överhuvudtaget för enhjuliga släp.  

Skjutsa på släp
Det är inte tillåtet att skjutsa personer på släpvagnen till en motorcykel, enligt 4 kap. 15 a-b § trafikförordningen. 

Aktuell fråga
SMC bad i november 2020 Transportstyrelsen att höja den lägsta tillåtna vikten på en släpvagn. Orsaken till önskemålet är att de som bygger egna släp jagar en låg vikt. Man söker lätta och tunna material, som ska samtidigt ska vara starka. Frågan är om detta är optimalt ur en säkerhetssynpunkt. En högre tillåten vikt kan göra släpvagnen mer hållbar i händelse av olycka. Eftersom den tillåtna vikten är högre i våra nordiska grannländer och detta inte lett till några allvarliga olyckor föreslår SMC att gränsen höjs i Sverige från 150 till 200 kilo. De motorcyklar som drar släpvagn är oftast stora touringmotorcyklar och cruisinghojar som väger 360-410 kilo. Transportstyrelsen har lagt in SMC:s fråga i sin regelutvecklingsplan.  Ingen vet när den kommer att hanteras eftersom tidigare regler nyligen genomgått en totalöversyn. 

Dragkrok vanligast på Honda Gold Wing
SMC frågade Transportstyrelsen som hanterar Vägtrafikregistret och svaret är 1261 stycken. Av dem är hela 567 Honda Gold Wing, vilket motsvarar 45 procent. Så här ser statistiken ut 23 mars 2022:

Märke Antal
Honda 607
HD 220
Kawasaki 166
Yamaha 140
Suzuki 37
BMW 28
Rewaco 18
Indian 5
Cobra 4
Triumph 3
Övriga 33
Totalt 1261

Ansvarig myndighet
Har du frågor om fordonsregler, kontakta Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet för fordonslagstiftning i Sverige.  
TSFS 2021:10, föreskrifter som gäller godkännande av motorcyklar
TSFS 2021:11, föreskrifter som gäller motorcyklar som tagits i bruk


SMC var mycket engagerade i frågan om släpvagnar när Transportstyrelsen stoppade alla registreringsbesiktningar över en natt. Två år senare hade vi fått till en ny föreskrift och därmed var de flesta problem med att få dem godkända lösta. 


Dessa bilder togs på Amsbergs gokartbana 18 maj 2010 då SMC bjöd in alla intressenter i frågan till ett test av MC med släpvagn. 

SMC uppvaktade även EU-kommissionen, MC-tillverkarna i Europa. SMC genomförde en enkät bland MC-ägare som kör med släp. Allt detta sammantaget ledde fram till de föreskrifterna TSFS 2012:21 som gör att MC-ägare idag kan registreringsbesiktadragkrok och köra MC med släp.