Corona

SMC har under drygt två års tid tagit fram riktlinjer för verksamheten inom SMC Travel, Club, distrikt, Sport och School. Denna sida har uppdateras inför MC-säsongen 2022 utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Riktlinjer inom hela SMC fr o m 1 mars 2022

SMC följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning
Alla har ett eget ansvar att skydda sig själva och andra mot spridning av covid-19.

Skydda dig med vaccination
Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också en påfyllnadsdos för alla som är 18 år och äldre.

Stanna hemma om du är sjuk
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt. Ring 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvården rekommenderas du att testa dig för covid-19. Detsamma gäller om du arbetar inom omsorgen med personer som har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad
Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

SMC Travel

SMC Travel följer regler och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och respektive land dit resan går. SMC Travel ställer krav på vaccinpass på samtliga resor utomlands. För resor i Sverige gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer ovan.  För vissa länder kan även krav på registrering vid inresa eller test krävas. Detta informerar guiden om innan avresan. 

Speciella riktlinjer som gäller SMC Sport

Sport följer SMC:s samt SVEMO:s riktlinjer vad gäller träning och tävling.