Värsta Vägars Pris

Värsta Vägars Pris är en utmärkelse som delas ut av SMC med jämna mellanrum. Nomineringarna görs av SMC-medlemmar. Hittills har två rondeller förärats priset.

Värsta Vägars Pris delas ut till vägmiljöer som inte tar någon som helst hänsyn till motorcyklister. SMC-medlemmar runt om i landet skickar in nomineringar och bilder på vägmiljöer.

Första året Värsta Vägars Pris delades ut vann Tunadals-rondellen i Sundsvall. Kommunen uppvaktades med det mindre hedervärda diplomet av SMC Västernorrlands ordförande. Rondellen ser likadan ut idag som då och den är ett skolexempel på vassa, hårda och oeftergivliga installationer placerade i närheten av vägen.


Granar och sågblad i korrugerad plåt pryder Tunadalsrondellen

Nästa gång priset delades ut vann Fittja-rondellen i Botkyrka kommun. Det blev en väckarklocka för kommunen som tog bort stenarna som prydde rondellen. Kommunen har också träffat SMC Stockholm för att diskutera trafikmiljöer ur ett MC-perspektiv.

Fittjarondellen

En del av Fittjarondellen. Stenbumlingarna har nu monterats ner.

Under 2011 nominerades Ljura-rondellen i Norrköping sedan en motorcyklist kört in i rondellutsmyckningen och omkom på platsen. Flera olyckor inträffade med bilar kort tid efteråt. SMC skrev brev till kommunen och Trafikverket där utformningen ifrågasattes. Trafikverket ansåg att utsmyckningen inte stämmer överens med reglerna för vägars och gators utformning. Det resulterade i att Norrköpings kommun hösten 2011 plockade ner rondellutsmyckningen.

 
Dessa stålställningar har nu monterats ner i Ljura-rondellen i Norrköping.

Har du förslag till Värsta Vägars Pris? Eller har du förslag till Bra Tänkt, ett pris vi delar ut till någon som gjort något bra för MC-säkerhet? Tipsa gärna SMC!