Alkolås på MC

SMC anser att motorcyklar ska omfattas av samma regelverk som övriga fordon och erbjudas alkolås vid rattfylleri. Så blev det också när lagen permanentades 2012.

SMC var positiv till Alkolåsutredningens betänkande som innebär att alla som döms för rattfylleri ska erbjudas alkolås. Motorcyklister och mopedister kan få alkolås i Sverige vilket inte är en självklarhet i andra länder med alkolås-program. 

Allt för många kör omkring på våra vägar trots att de är påverkade av alkohol och droger. Det orsakar många olyckor med både dödade och svårt skadade som följd. Trafikverkets djupstudier visar att över 30 % av motorcyklisterna som dör i MC-olyckor var påverkade av alkohol och/eller droger. Andra trafikanter som är påverkade är också en risk. SMC:s studier visar att en överväldigande majoritet av de påverkade MC-förarna saknar körkort. 

Alkolås på motorcykel
Försöksverksamheten med alkolås permanentades och omfattar alla behörigheter, även motorcykel och moped från och med 1 januari 2012. Det finns alkolås som fungerar för MC och mopeder. SMC har varit positiva till att A-behörigheterna omfattas av förslaget men påpekat problem med återblås under färd. Blåsning i alkolås kommer att ske i samband med starten av en motorcykel eller moped. Under färd har en motorcyklist och mopedist att ha 15 minuter på sig att stanna och göra återblåsningen.

Tidigare har alla som döms för rattfylleri kunnat ansöka om att få behålla körkortet med alkolås som villkor. Villkorstiden blir ett eller två år. Den längre tiden gäller dem som dömts för grovt rattfylleri, de som återfallit i rattfylleribrott de senaste fem åren samt de som har diagnosen alkoholberoende. Fr o m 2018 kommer  reglerna att ändras p g a EG-krav. Personer som har missbruks- eller beroendediagnos måste först uppvisa sex månaders dokumenterad nykterhet innan man kan ansöka om alkolås. 

Problemet kvarstår dock eftersom majoriteten av dem som dödas på MC och är påverkade av alkohol och/eller droger inte har körkort och inte heller äger den motorcykel de framför. De ingår därmed inte i målgruppen för alkolås. 

SMC:s remissvar 2017
Transportstyrelsens regler för alkolås
Allvarliga trafikbrott - påverkade utan körkort

Alkolås på Hayabusa
En Hayabusa med alkolås, foto: Björn Strandberg