Remissvar 2017

SMC besvarar alla remisser som rör motorcyklism. 2017 svarade SMC på många remisser från olika håll.

Remissvar Transportstyrelsen Föreskriftsförändringar rörande alkolås, 15 december 2017

Remissvar Näringsdepartementet Trafikanalys-Ny målstyrning av trafiksäkerheten, 15 december 2017

Remissvar Trafikkontoret Stockholms stad, Offentliga Rum - en del av framkomlighetsstrategin, 5 december 2017. 

Remissvar Näringsdepartementet "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029" 29 november 2017. Bilaga 1, synpunkter inlämnade till Trafikverket feb 2017. Bilaga 2 Nationell Plan region Mitt.  Bilaga 3. Nationell Plan Region Nord.  Bilaga 4. Nationell Plan Region Stockholm.  Bilaga 5. Nationell Plan Region Väst.  Bilaga 6. Nationell Plan Region Öst.  Bilaga 7. Nationell Plan Region Syd. 

Remissvar Transportstyrelsen "Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg", 30 oktober 2017.  

Remissvar Näringsdepartementet "Förares användning av kommunikationsutrustning under färd", 10 oktober 2017. 

Remissvar Arbetsmarknadsdepartementet "Körkortslån, 12 september 2017

VTI, Yttrande om friktion på elväg, 4 september 2017

Remissvar Näringsdepartementet "Promemoria Cykelregler", 28 augusti 2017

Remissvar förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, 22 augusti 2017

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd att bedriva försök med självkörande fordon, samt bilaga 22 augusti 2017

Remissvar EU-kommissionen  DG Move Public consultation on road infrastructure and tunnel safety, 26 juni 2017

Remissvar Transportstyrelsen Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm 12 maj 2017

Remissvar Finansdepartementet Promemoria ”Ett bonus-malus-system för lätta fordon", 12 april 2017. 

Remissvar Regeringskansliet Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle 11 april 2017

Synpunkter inför remiss Transportstyrelsen VVFS 2003:23 + implementering av Ramförordning 2013/168 7 april 2017

Remissvar Näringsdepartementet Transportstyrelsens förslag om miljözoner 1 mars 2017.

Remissvar Trafikverket nationell plan för transportsystemet 2018-2029, 23 februari 2017

Remissvar  Näringsdepartementet ”Framställan om ändring av förordning om intelligenta transportsystem vid vägtransporter, 2 februari 2017

Remissvar Näringsdepartementet, STRADA Transportstyrelsens olycksdatabas, Ds 2016:20, 1 februari 2017

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort vid utlandsmyndighet”, 31 januari 2017 

Remissvar Huddinge kommuns Trafiksäkerhetsplan 5 januari 2017.