Kostnad för en räckesolycka

I MC-Folket 4/2015 finns en artikel om Magnus som krockade med ett räcke 2007. Sju år senare är hans invaliditetsgrad fastställd. SMC har följt hans ärende och fått fullmakt att hämta ersättning från olika håll. Det är omöjligt att fastställa en slutkostnad men det handlar om minst fem miljoner, för en enda räckesolycka.

Torsdagen 17 maj 2007 kunde ha varit Magnus Östmans sista dag i livet. Den dagen krockade han med ett vajerräcke i Helsingborg. Magnus överlevde dock kollisionen genom rådigt ingripande av en MC-kompis och sjukvårdspersonal i andra fordon. SMC har följt Magnus efter olyckan och tagit reda på vad olyckan kostade för honom, för försäkringsbolaget, för väghållaren, för sjukvård, för kommun och andra instanser i samhället. Kostnaderna för livslångt lidande går inte att uppskatta. 

Trafikverket har en beräkningsmodell över samhällets kostnader. för trafikskadade.  För en svårt skadad uppskattades kostnaderna till 4412000 kronor då Magnus kraschade. I detta ärende är den kostnaden för lågt räknad. Aktuell beräkningsmodell (2021). 

Det blev en lång lista över alla kostnader som inte fick plats i MC-Folket 4/2015 där artikeln om Magnus olycka fanns med. Här kommer sammanställning av de uppgifter SMC fått kännedom om. Ingen del av kostnaderna i samband med en räckesolycka faller på väghållaren. 

Skada sak

Skada sak Kostnad Vem betalade? 
Räckesreparation 1 000 Magnus självrisk
Räckesreparation 21 213 Försäkringsbolaget
Motorcykel 177 000 Försäkringsbolaget
Motorcykel 3 000 Magnus självrisk
Skyddsutrustning 6 200 Försäkringsbolaget
Skyddsutrustning  1 000 Magnus självrisk
Totalt skada sak 209 413   

 

Personskada

Ersättning Summa Vem betalade
Sjukpenning 808 689  Försäkringskassan
Aktivitetsersättning 43 520 Försäkringskassan
A-kassa 97 920  Transportarbetarna
Ideell ersättning, förskott 118 000 Försäkringsbolaget
Ersättning inkomstförlust 298 900 Försäkringsbolaget
Framtida inkomstförlust (1)    745 500  Försäkringsbolaget
Kostnadsersättning (2) 70 926  Försäkringsbolaget
Kostnadsersättning (3) 54 000  Försäkringsbolaget
Invaliditetsersättning (12%) 219 000  Försäkringsbolaget
Ideell ersättning, slutlikvid 54 000  Försäkringsbolaget
Pensionsförlust (4) 255 000  Försäkringsbolaget
Totalt personskada 4 354 722  

1) 35500 per år t o m 65 år, d v s 21 år
2)  Ersättning för kostnader och ombud 2007-2012
3)  3000 per år fr o m 2013
4)  17 000 per år fr o m 65 år t o m medellivslängd 80 år

Tillkommer samhällets kostnader i övrigt
Akutinsats ambulans, polis, brandkår
Avstängning av väg vid olycka och reparation av räcket.
18 operationer av ben
14 veckor på sjukhus i samband med olyckan (Helsingborg & Mölndal)
Ett antal vårddagar på sjukhus i samband med operationer (i snitt 3 dagar per operation)
Sjukgymnastik efter varje operation
Röntgen, tagit stygn, besökt läkare, provtagning mm inför och efter operationer
9 månader i rullstol och därmed rätt till färdtjänst för nödvändiga resor
Hemtjänst för att få mat (frukost, lunch, middag), Magnus betalade
Handläggare vid Försäkringskassan – sjukpenning och aktivitetsersättning
Handläggare vid Arbetsförmedlingen då Magnus blev utförsäkrad och skulle söka jobb
Handläggare fackförening för tvist med jobbet
Arbetsgivarens kostnader för vikarie, tvist om anställning samt återanställning 14 dagar i samband med utförsäkringen

Samhällets kostnader för MC-olyckor mot räcken under perioden 2008-2017 uppgår till drygt 2,3 miljarder kronor. Läs mer här,